„Не сме народ! Не сме народ, а мърша, пак ще (го) кажа и с това ще да свърша.“

Прав е бил Славейков, макар да го е написал в 1875 г., но смисълът и днес е същият без промяна и по отношение на много сфери на живота и политиката …

По-лесно е да мълчиш и да туриш една майна на масата с чаша питие …

По-лесно е да изкараш другите, че нищо не разбират, но …

По-лесно да е платиш увеличеният данък на бричката обвинена за замърсяването на въздуха, но да провериш кой замърсява въздуха в твоя град и че това е опасно за живота ти и този на децата ти не е твоя работа или грижа, нали така ?!

А истината е проста и доказана и тя е, че големите промишлени предприятия, които все още работят са истинските големи замърсители.

И дори въпреки истината за мръсотията ти се иска да работиш там, защото кризата не ги засегна и заплатите са високи, както и пенсията …

Ето защо следните факти едва ли ще те накарат утре или в други ден да излезеш на протест или да признаеш, че е така, а тези факти са :

Шест поредни дни на наднормено замърсяване на въздуха в Бургас от сутринта на 23 октомври до сутринта на 29 октомври 2020 г.

През 2018 г. средно всеки жител на европейски град е претърпял загуба на благосъстояние от над 1250 евро годишно поради преки и непреки здравни загуби, свързани с лошо качество на въздуха. Това се равнява на 3,9% от доходите, получени в градовете.

Доклад CE-Delft на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (EPHA)публикуван преди дни сочи относно отчитане замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ в България,  че най-много то е в Община Стара Загора, Гълъбово и Гурково. Поради тази причина в новия доклад на CE-Delft, община Стара Загора е на първо място по смъртност в Европа от мръсен въздух – 85% от населението умира от заболявания, причинени от лошия атмосферен въздух. Нима Бургас, който изпреварва често Стара Загора по замърсяване трябва да достигне тези нива под „топлите“ грижи на ГЕРБ и кметът Димитър Николов ?!!

И прав е бил Славейков …

Авантаж