Семинар за развитието на легендарния туризъм като част от културния туризъм се проведе в Бургас

На 16 октомври 2020г. от 10 ч. в конферентната зала на хотел „Луксор” – Бургас бе проведен семинар на тема: „Нови методи за интерпретация и представяне на културното наследство”. Семинарът е част от проект „Легенди без граници”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -2020. Проектът се изпълнява от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и Одринска изследователска организация на трансграничните култури.

Целта на обучението бе да повиши информираността, знанията и уменията за развитие на нов алтернативен вид туризъм – легендарен туризъм.   Участие в семинара взеха представители на културни институции от общините Бургас, Малко Търново, Одрин и Къркларели – читалища, туристически информационни центрове, представители на местните администрации и неправителствени организации.

Обучението бе проведено от утвърдени специалисти в областта на туризма, културата и рекламата.  Старт на семинара даде доц. д-р Диана Попова – преподавател в Бургаски свободен университет, която представи начините за планиране, организиране и подготовката на специално събитие, както и рекламните технологии за тяхното промотиране.

С конкретна практическа насоченост в обучението се включи  актьорът – постановчик Пламен Каров. Той запозна присъстващите с приьомите, чрез които дадена легенда би могла да бъде „съживена”. В атрактивна ролева игра участниците в семинара бяха предизвикани да пресъздадат на място една легенда, което ги накара да се потопят в магията на преданията и да се убедят, че чрез разнообразие на видове и форми може да бъде привлечено вниманието на туристите към новия туристически продукт.

Чрез лекции и видеофилми проф. Диана Радойнова, преподавател в университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, запозна присъстващите с развитието на легендарния туризъм като част от културния туризъм, даде насоки как да бъдат избирани вида, мястото и формите на специалното събитие, посочи и конкретни примери за успешни практики.

Проектът „Легенди без граници”, реф.  № CB005.2.23.007, е с продължителност 12 месеца и е на стойност 82159.22 EUR. Той стартира на 18 февруари 2020 г. За седем месеца от началото досега са извършени голям обем проучвания на легендарните места от двете страни на българо-турската граница, съставени са 3 трансгранични туристически маршрута, които ще бъдат включени в туристически пътеводител – печатно издание и онлайн туристически органайзер. Пилотно бяха подготвени две възстановки – на българска и турска легенда. Спектакълът бе представен в градовете Одрин и Приморско. Проведени са обучение на журналисти – представители на български и турски медии и журналистически тур на български журналисти по турски легендарни места. Предстои турски журналисти да обходят българските легендарни места,  а по-късно  ще се проведе кръгла маса на тема: ”Туристическият потенциал на странджанските легенди”, на която се очаква представителите на туристическия бизнес и местните администрации да подпишат меморандум за сътрудничество в областта на легендарния туризъм. Предвидени са и два информационни дни – в Бургас и Одрин, които ще  запознаят  широката общественост с новия туристически продукт.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.

Авантаж