Прокуратурата ще разследва за извършени закононарушения от РИОСВ- Бургас.

❗️След около месец чакане най-сетне получих отговор на един от сигналите ми до прокуратурата за извършени закононарушения от РИОСВ- Бургас.
✅ В Окръжна прокуратура Бургас е командирован наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура, в изпълнение на конституционно уредените правомощия на Прокуратурата на РБ за упражняване на Надзор за законност във връзка с подадения от мен сигнал.
❗️В тази връзка е разпоредено да се извърши проверка на обстоятелствата описани в сигнала ми, включително и на място.
За последващото развитие ще ви уведомя своевременно.