НАП отписа 3 милиарда дългове на фирми през октомври

Написано от BIRD.BG

https://bird.bg/nap-dluzhnici-3-miliarda/?fbclid=IwAR0lufFFz5Z7E5zNQsPF0…

Близо 3 милиарда лева фирмени дългове са отписани от Националната агенция за приходите през октомври т.г. Това се вижда при сравняване на публичните списъци с длъжници публикувани от агенцията за септември и октомври т.г. За един месец като длъжници са заличени 972 фирми. Фискът не търси повече цели 2 956 799 345,43 лв. Данните за няколко поредни месеца са обработени от екипа на БРРД и са достъпни в публична търсачка. Сред фирмите-длъжници се откриват бенефициари на коронасубсидии и европейски средства.

От тази сума 2,7 милиарда лева са на 771 фирми, които нямат имущество, върху което НАП да е наложило обезпечения. Това означава, че парите просто са отписани като несъбираеми. Не се знае дали останалите 216 милиона са също несъбираеми или са събрани от реализация на обезпеченията, което би било голям успех. Фактът, че НАП не се хвали с пробив в събирането на задължения обаче е показателен.

Масовото отписване на дългове беше очаквано, но е загадка защо се случва точно сегапрез октомври. През 2019 г. от одит на Сметната палата цитиран от в. Сега се разбра, че агенцията се гласи да заличи 20 милиарда лв. дългове, натрупани от укрити или недекларирани задължения, установени при ревизии и категоризирани като трудно- или несъбираеми. Тук влизат заличените търговци, фирми прехвърлени на клошари и т.н. без имущество и активи.

Над половината отписани вземания са начислени лихви за забава на плащането. Месечната лихва за неплатени задължения е около 1% от натрупаната дължима сума.

През 2018 г. гражданското сдружение БОЕЦ разкри, че насъбраният и източен ДДС надхвърля 16 милиарда лв. и подаде сигнали до прокуратурата и ОЛАФ.

Данните сочат, че сега става дума за кампанийно отписване. Законова поправка от 2016 г. дава възможност дълговете да бъдат заличавани служебно по давност след 10 годишен срок. Не е ясно защо това е станало накуп през октомври, а не в края на годината или в края на всеки месец. Справката за задълженията към НАП от последните няколко месеца показва, че те са нараствали плавно от май до септември.

  • Октомври 2020 – 10 297 055 880,11 лв.
  • Септември 2020 – 13 118 572 123,95
  • Август 2020 – 13 026 345 758,02
  • Юли 2020 – 12 919 796 248,18
  • Юни 2020 – 12 781 511 023,95
  • Май 2020 – 12 418 571 587,39

БРРД разполага и с файла за април 2020, но в него се откриват голям брой дупликати, които изкривяват точната картина за дължимите суми и поради това данните не са включени в анализа. За съжаление агенцията не поддържа публичен архив със списъците от предишни месеци.

Обръчи от “сламени лица”

Безспорен шампион по дългове, които вече са отписани, е фирмата “Интернешънал маркетинг експорт импорт” с над 167,6 милиона лева. Тя е заличена, като последните собственици са били лицата Емил Методиев Николов и Цветан Атанасов Дамянов В Търговския регистър се открива също и името на предишния собственик до 2008 г. Това е Румяна Благоева Андонова, която е регистрирала фирмата през 2003 г.  В нейния актив има още една фирма с 5 милиона дълг към НАП, който също е отписана по давност.

Проверка в системата за свързани лица на БРРД показва, че Андонова и Дамянов са от един кръг “сламени лица”, свързани с фирми-длъжници, докато Николов е по-скоро случайно привнесен като междинен бушон.

НАП е поискала производство по несъстоятелност на “Интернешънал маркетинг експорт импорт” чак през 2016 г., когато задълженията на фирмата са били 95 милиона лева, от които 44 милиона лихви. Това е станало след като през 2012 г. е връчен данъчен ревизионен акт. Фирмата е въведена в списъците на големите длъжници на 03/2018. Но тъй като съдът е приел, че несъстоятелността е факт от 2008 г., давността за този рекорден дълг вече е изтекла.

След отписването от октомври на борчовете на “Интернешънал”, новият шампион е кърджалийската фирма “Корина БГ” със 161 милиона лева дълг. Собственик на “Корина БГ” е “Фортуна Трейд” от Габрово, зад която стои лицето Християн Тодоров Балканджиев. Други фирми свързани с него също са натрупали дългове към НАП. Дългът на “Корина БГ” е набъбнал между месец май и месец юни с 58 милиона лева. Фирмата е цитирана в осъдителна присъда на Сливенския окръжен съд за данъчни престъпления извършени от лицето А.Д., представител на фирмата “Кронос”. От мотивите на съда става ясно, че “Корина БГ” е издавала фалшиви фактури.

При проверка в системата за свързани лица на БРРА се вижда, че свързаните с Балканджиев Иван Ханчев и Йосиф Йосифов управляват десетки фирми с дългове към НАП.

За никое от изброените дотук лица няма информация за подвеждане под наказателна отговорност за ощетяване на фиска в особено големи размери или за прокурорско разследване на техните поръчители.

Коронасубсидии и евросредства за длъжници на НАП

При кръстосване на данните за получателите на субсидии за последствията от пандемията Ковид-19 и данните за длъжниците на НАП се откриват 11 фирми с големи дългове към фиска. Най-големите са “Борд” (884 664,72 лв. дълг, 38 292,91 лв. субсидии) и “Перота холдинг” (304 783,82 лв дълг, 26 201,70 лв. субсидии).

От тези 11 длъжници 3 са в списъка на компаниите без никакво имущество, с което да обезпечат дълговете си към НАП за общо над 1 млн. лв. – “Потребителска кооперация Съединение“, “Асеница-1080” и “Уни Тревъл“.

Освен това търсачките на БРРД засичат получателите на европейски средства, доставичиците по спечелени европроекти и титулярите на договори за обществени поръчки. Сред длъжниците на НАП се откриват множество фирми получили средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) управлявана от ДФЗ /пример тук/ и от Оперативните програми /пример тук и тук/.