Какво да се случи, за да премине българското образование в 21 век наистина.

Христо Иванов:

📌Образованието е ключовият инструмент за модернизация на страната и трябва да е централна тема в Плана за възстановяване и устойчивост.

👩‍🎓Инвестицията в образование е най-добрата инвестиция в ред, законност и сигурност в едно общество.

Демократична България ще инвестира във всяко българско дете, за да има едно ново поколение български граждани, което да допринася за България на 21 век.

❗️Обществото трябва да избере дали иска да инвестира в затвори, или в образователни институции.

Томислав Дончев ни обвини, че не сме чели Плана и затова го критикуваме. Чели сме, г-н вицепремиер, но там няма нито адекватна визия, нито адекватни мерки.

Предложиха ни салатиера от комсомолски клишета, един злочест документ, който беше измътен от българската администрация.

🟢Европейското финансиране по Плана е съдбовният инструмент за това България да се възстанови, модернизира и да трупа благосъстояние.

Проф. Александър Кьосев, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и член на Националния съвет на “Да, България!”:

❗️Това е един имитативен, празен документ, пълен с пожелателни мерки с комсомолски вид – цитират клишета, а зад тях няма съдържание.

📌Трябва да се построят виртуалните сгради на българската култура.

📌Сега българската култура има възможност за преминаване в дигитална среда.

📌Държавата трябва да участва с най-важното – стандартизирането на критериите и управлението на тази среда.

Необходими са анализ и оценка за формите на културата на живо и в дигитална среда.

Ключовите проблеми в България са:
1️⃣ нарастващата неграмотност;
2️⃣ отсъствието на политика към дигитални компетентности;
3️⃣ системата поражда неравенства, вместо равен старт.

❗️В този документ няма идея, че културата сама има потенциала да включва.

Ако от нещо имаме нужда в тази криза, това е именно надеждата, която културната продукция може да даде.

🟣Добре е България да вземе тези пари, не е добре те да бъдат употребени по планирания начин.

Д-р Георги Няголов преподавател в СУ “Свети Климент Охридски”, член на Националния съвет на “Да, България!”:

❗️Този проектоплан в ключовата му област “Образование” не предвижда нито възстановяване, нито устойчивост. Липсва и анализ на ситуацията.

📌Коронакризата открои 3 големи проблема:
1️⃣ нуждата от ускорена цифровизация на образованието; 
2️⃣ голямото изоставане на ученици от групи с по-нисък социален статус;
3️⃣ негативното отношение към дистанционното обучение у родители, учители и ученици.

🟢Задължително трябва да се гарантира достъпът на децата до ранна и предучилищна грижа.

🟣Необходимо е да се постигне по-високо, поне средноевропейско, ниво на финансиране на образованието.

🟢Трябва да се актуализира стратегическата визия за висшето образование.

🟣Бих искал да видя в Плана за възстановяване подкрепа за учителите и преподавателите във висшите училища за това да използват възможностите на технологиите.

🟢Нужна е подкрепа за приобщаващото образование, мерки в помощ на тези ученици, които изостават.

🟣Трябва повече подкрепа за родителите, за да не се превръща дистанционното обучение в мръсна дума.

🟢В Плана трябва да има солидна визия какво да се случи, за да премине българското образование в 21 век наистина.

🟣Трябват повече и по-адекватни инвестиции в образование и наука.

Д-р Ива Бонева, сдружение за споделено учене ЕЛА, преподавател във Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски“:

❗️Предложеният план всъщност е продукт на тази образователна система и затвърждава най-големият проблем в нея – симулацията.

Липсва признаване на проблем – цитират се PISА и Евростат, но данните не се адресират.

❗️Учителят продължава да не бъде подкрепен. Той има толкова много отговорности, но те дори не са ясни.

❗️Расизмът се шири в образователната система и това ще даде много лош плод, ако не се адресира.

Бих искала в този план да има по-добра интеграция между различните системи за грижа за детето.

Необходимо е преразглеждане на учебните програми и свързването им с практиките.

📌Трябва да спре обрастването на образователната система с паразитни структури като центрове за личностно развитие.