АНКЕТА : Странджа планина – място за оздравителен туризъм

АНКЕТА

Странджа планина – място за оздравителен туризъм

 

  1. Запознати ли сте с възможностите на Странджа планина за оздравителен туризъм ?

а/ да

б/не

в/ не съм се интересувал/а

 

  1. Има ли достатъчна информация за климатичните курорти в Странджа планина?

а/ да

б/не

в/не мога да преценя

 

  1. Вярвате ли в лечебната сила на изворните води в Странджа, които в миналото са считали за чудодейни?

а/ да

б/не

в/не мога да преценя

 

  1. Как оценявате дейностите по популяризиране и развитие на Странджа като подходящ район за оздравителен туризъм, климатична и водотерапия?

а/добра и ефективна

б/ недостатъчна

в/ слаба

г/не мога да преценя

 

  1. Кои са източниците ви за информация относно оздравителния туризъм в Странджа?

а/реклама/медии

в/приятели и познати

г/други

д/нямам източници

 

  1. Моля, посочете вярното:

Възраст:

а/до 20 години

б/20-40

в/40-70

Образование:

а/висше

б/средно

в/ основно