БОЕЦ внесе сигнал срещу Сотир Цацаров за конфликт на интереси! (документи)

БОЕЦ и Димитър Стоянов (разследващ журналист), като вносители подадоха сигнал срещу Сотир Цацаров за конфликт на интереси. Компетентната институция е КПКОНПИ и сигнала бе внесен там, а ръководител на КПКОНПИ е Сотир Цацаров. И като Гешев, сега Цацаров се налага да разследва сам себе си!

Сигнала касае действия на Цацаров, в качеството му на главен прокурор, Цацаров иницира тълкувателно дело пред ВАС с изричното намерение да блокира/саботира висящо (пред ВАС) дело, по което той е трета заинтересована страна. Дело, което той има конкретен, осезаем интерес да приключи по определен начин – или да приключи толкова далеч и напред във времето, че решението (каквото и да е то) да е загубило всякакъв смисъл, актуалност и релевантност.

Конкретната фактология е следната. Делото е заведено от вестник „СЕГА“ по ЗДОИ, с цел осъждане на ИВСС да предостави доклада от проверката по казуса ЦУМ-гейт. Става дума за проверка извършена през 2018г. след сигнал на БОЕЦ до ИВСС за скандала станал известен , като ЦУМгейт.  Няма да описваме въпросния казус, доколкото той би следвало да е служебно (и ноторно) известен на Комисията (а и на половин България). След като ИВСС губи делото в АССГ, следва обжалване във ВАС – където започва своеобразен съдебен карамбол, като делото прескача няколко пъти между 3-членни състави (които го прекратяват) и петчленни състави – които го възобновяват. С окончателно определение от 10.04.2019, петчленен състав с докладчик съдия Юлия Тодорова(командирована) решава, че делото трябва да се гледа по същество. Делото е насрочено в открито заседание за 22.01.2020.

Само три месеца по-късно, обаче, на 29.07.2019 главния прокурор С. Цацаров иницира въпросното тълкувателно дело. Той прави това, прекрасно знаейки, че това ще даде формален повод – дори ще задължи – съдебния състав, който гледа касационното дело по същество, да спре делото до постановяване на решение по ТД. Също така е известно, че за тълкувателните дела няма срок за произнасяне – т.е. делото ЦУМ-гейт може да остане блокирано неопределено дълго време.

Няколко месеца по късно Пеевски назначи Гешев за главен прокурор, а Цацаров за шеф на „антикорупционната комисия“, която трябва да разследва евентуален конфликт на интереси на Цацаров, който трябва да разследва сам себе си. По същият начин и Гешев разследва сам себе си по сигналите на БОЕЦ за извършените от него престъпления по ‘Недосегаемите“ и тн. и все няма данни за извършени престъпления!

Няма налично описание.

Светослав Илиев от БОЕЦ и Димитър Стоянов – разследващ журналист след внасяне на сигнала срещу Цацаров в КПКОНПИ!

Няма налично описание.

Прилагаме пълен текст на подаденият сигнал:

ДО : Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Сотир Стефанов Цацаров – председател на КПКОНПИ

 СИГНАЛ  

На основание : ЗАКОН

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

   от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621**** –  председател на УС email : gdboec@abv. bg и от Димитър Костадинов Стоянов , ЕГН *************, адрес **********************, телефон *********** , електронен адресusuaia@bivol.bg,

ОТНОСНО

Данни за корупция,  конфликт на интереси и други престъпления извършени от Сотир Стефанов Цацаров в качеството му на главен прокурор и член на ВСС

В битността си на главен прокурор и член на ВСС, С. Цацаров иницира тълкувателно дело пред ВАС с изричното намерение да блокира/саботира висящо (пред ВАС) дело, по което той е трета заинтересована страна. Дело, което той има конкретен, осезаем интерес да приключи по определен начин – или да приключи толкова далеч и напред във времето, че решението (каквото и да е то) да е загубило всякакъв смисъл, актуалност и релевантност.

Конкретната фактология е следната. Делото е заведено от вестник „СЕГА“ по ЗДОИ, с цел осъждане на ИВСС да предостави доклада от проверката по казуса ЦУМ-гейт. Няма да описваме въпросния казус, доколкото той би следвало да е служебно (и ноторно) известен на Комисията (а и на половин България). След като ИВСС губи делото в АССГ, следва обжалване във ВАС – където започва своеобразен съдебен карамбол, като делото прескача няколко пъти между 3-членни състави (които го прекратяват) и петчленни състави – които го възобновяват. С окончателно определение от 10.04.2019, петчленен състав с докладчик съдия Юлия Тодорова(командирована) решава, че делото трябва да се гледа по същество. Делото е насрочено в открито заседание за 22.01.2020.

Само три месеца по-късно, обаче, на 29.07.2019 главния прокурор С. Цацаров иницира въпросното тълкувателно дело. Той прави това, прекрасно знаейки, че това ще даде формален повод – дори ще задължи – съдебния състав, който гледа касационното дело по същество, да спре делото до постановяване на решение по ТД. Също така е известно, че за тълкувателните дела няма срок за произнасяне – т.е. делото ЦУМ-гейт може да остане блокирано неопределено дълго време.

На фона на така очертаната фактическа рамка, считаме за очевидно и ненуждаещо се от доказване, че върховната (ако не и единствена) мотивация на С. Цацаров да иницира въпросното тълкувателно дело е именно да блокира и забави развитието на дело, по което той е трета страна. Казано просто: да се скрие максимално дълго истината за това, което реално се е случило в офиса на Георги Гергов през март 2017 г. Това заключение се поддържа включително и от внимателен преглед на протоколите и определенията по делото пред ВАС, откъдето става ясно, че предметът на ТД е именно спорният момент, въз основа на който тричленни състави на два пъти прекратяват делото.

В заключение, считаме това за фрапантен, христоматиен пример за конфликт на интереси. Случай, в който главният прокурор, стъпвайки на практически безграничните си правомощия, се намесва индиректно (но категорично) по дело, по което той самият се явява трето заинтересовано лице.

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ образуването на проверка в хода на която да се съберат всички факти и обстоятелства за конфликт  на интереси, както и за възможна корупция и престъпление по служба и злоупотреба с власт от Сотир Стефанов Цацаров във връзка с гореописаните негови действия  в качеството му на главен прокурор, както и да бъдем уведомени за предприетите действия от КПКОНПИ и резултатите от тях!

Прилагаме номерата на делата, както и медийни публикации по темата:

А) Дело по същество пред ВАС – 11393/2018

http://sac.justice.bg/court22.nsf/11a0bf82cd91b04dc2256626003ba920/8a5c6932300fc030c22583070024f8bf?OpenDocument

  1. B) Тълкувателно дело пред ВАС – 4/2019

http://sac.justice.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/70b0af9b02a11607c2258446003f1c70?OpenDocument

  1. C) https://segabg.com/hot/category-bulgaria/cacarov-si-osiguri-novo-ukrivane-na-proverkata-za-cumgeyt

https://segabg.com/category-observer/cum-geyt-se-preplitat-vsichki-poroci-na-sudebnata-sistema

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ да образува проверка, в хода на която да се съберат всички факти и информация за  извършените от Сотир Стефанов Цацаров престъпления по гореописаният казус, като вносителите  бъдем информирани за предприетите действия на Комисията и резултатите от тях и образуваната проверката.

26.01.2021г.    Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”                                              Димитър Стоянов

Цацаров е стар наш ‘любимец“, човека, който окончателно превърна прокуратурата в бухалка на мафията и изцяло я подчини на Пеевски и Борисов. Той по заповед на Пеевски посочи Гешев за свой наследник и направи нужното във ВСС това мафиотско назначение и заповед да бъдат изпълнение подарявайки за още седем години прокуратурата на мафията! Именно по тези причини, БОЕЦ обявихме през лятото оставката на Цацаров, като част от първите искания на протестите обединени в една цел – оставките на Борисов, Гешев, Цацаров и Кошлуков! Тези оставки са първата задължителна, макар и недостатъчна  стъпка към отстраняване на мафията от властта!

БОЕЦ сме категорични, че това правителство трябва незабавно да бъде свалено от власт и ще продължим с действията си тази посока! Доказано докато мафията е на власт всеки опит за реформи, за промяна към добро, или са някаква нормалност са обречени! Битката срещу това зло ще се води от гражданите на площадите.

Изриване е нужно, изриване!

Продължаваме, очаквайте следващите действия на БОЕЦ и когато излезем ни последвайте!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА