Законно ли е брегоукрепването на Догансарай

❗️Както знаете РИОСВ – Бургас в лицето на назначената за директор (впрочем без задължителния за длъжността конкурс) , от 1-ви Септември 2020г до днес отказва да отговори на питането ми дали това брегоукрепване (на снимките) до #ДоганСарай в #РОСЕНЕЦ, извършено в защитена зона #Бакърлъка е съгласувано с инспекцията, минало ли е процедура по ОВОС, дадено ли е разрешение, и ако не е дали има извършвана проверка.
❗️Мълчат!
✅Днес подавам сигнал до прокуратурата, като се надявам на тях поне да отговорят, а сигнала да се провери.
❗️Напомням, че който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.