Евростат: България е с най-ниската минимална заплата в ЕС

България оглавява класацията на страните от Европейския съюз с най-ниското минимално възнаграждение – 332 евро на месец, сочат данни на Евростат.

Към 1 януари 2021 година от общо 27 страни членки на ЕС 21 имат минимална работна заплата на национално равнище. Евростат разделя размера на възнаграждението в тези държави на три групи: под 700 евро, между 700 и 1500 евро и над 1500 евро.

България попада в първата категория, като оглавява класацията с най-ниската минимална заплата в съюза. Наред със страната ни в тази група се намират Унгария – 442 евро, Румъния – 458 евро, Латвия- 500 евро, Хърватия – 563 евро, Чехия – 579 евро, Естония – 584 евро, Полша – 614 евро, Словакия – 623 евро и Литва – 642 евро.

В други пет страни членки, разположени предимно на юг, размерът на възнаграждението варира между 700 и 1500 евро на месец. Това са Гърция – 758 евро, Португалия – 776 евро, Малта – 785 евро, Словения – 1024 евро, и Испания – 1108 евро.

В останалите шест държави минималната заплата е над 1500 евро месечно. В тази категория влизат Франция – 1555 евро, Германия – 1614 евро, Белгия – 1626 евро, Нидерландия – 1685 евро, Ирландия – 1724 евро и Люксембург – 2202 евро.

След приравняване на ценовите равнища минималната заплата варира от 623 месечно в стандарт на покупателната способност в България до 1668 в Люксембург. Това означава, че най-високото възнаграждение е 2,7 пъти по-високо от най-ниското. 

https://offnews.bg/ikonomika/evrostat-balgaria-e-s-naj-niskata-minimalna-zaplata-v-es-745382.html