ИСКАМЕ СПИРАНЕ НА НОВИЯ ДАНЪК „ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ“

ИСКАМЕ СПИРАНЕ НА НОВИЯ ДАНЪК „ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ“
#ГрупаЗаНатиск“ от 43-ия Парламент –

Мартин Димитров

,

Петър Славов

и Методи Андреев, системно се противопоставяхме на всякакви опити за повишаване на данъците или въвеждане на нови такива, включително и скрити, с които допълнително да бъдат натоварени българските граждани и бизнес.

☝️Така се противопоставихме на въвеждането „на калпак“ на данък „#уикенд“ за бизнеса, данък „#покойник“ за гражданите, безумията в наредба -18 за касовите апарати и софтуера за управление на продажбите и пр.
🧐 Силно сме обезпокоени от наближаващия пореден краен срок за задължителна #паспортизация по Наредба No.5 на всички обекти по смисъла на Закона за устройство на територията, без да се разграничава между нови, заварени и новостроящи се! Последното, по експертни оценки, ще струва между 300 и 500лв. на всяко домакинство в България, а за всеки бизнес – значително повече!
👉 Настояваме, като първа стъпка министърът на регионалното развитие и благоустройството да отложи крайния срок от 31.12.2021г. (многократно отлаган досега от 2007г.) за влизане в сила на задължителната паспортизация, която в този й вид се явява квази „данък“ за българските граждани и бизнес.
✌ Като кандидати за народни представители от листата на #ДБ с преференция #105 за следващия парламент поемаме ангажимент, незабавно, ако получим подкрепа от българските граждани, да внесем необходимите законодателни промени в #ЗУТ, с които ясно да диференцираме случаите, в които е необходимо изготвяне на технически паспорт за сградите и съоръженията.
☝️Убедени сме, че изготвянето на #техническиПаспорт-и не може да е кампаниен процес, като паспортите трябва да се изготвят само по желание на собствениците на сградите или при наличие на някое от следните обстоятелства:
👉 при възстановяване на липсващи технически книжа;
👉 при надстрояване, реконструкция или промяна предназначението на строежи, строени преди 2007 г.;
👉 наличие на повреди, обрушвания, пукнатини и деформации, които застрашават сигурността при експлоатация;
👉 при топлотехническо саниране на сгради, строени преди 2007 г., когато финансирането е по европейски програми или от държавния и/или от общинския бюджет;
👉 при строителни дейности, които засягат елементи от носещата конструкция;
👉 за строежи държавна и общинска собственост с голямо обществено значение, като училища, болници, читалища, спортни зали и др., както и при строежи от значение за националната сигурност.
⁉Запазването на Наредба No.5 в сегашния й вид и изискването в нея, до 2022г. всички сгради да бъдат „паспортизирани“, считаме за вид нов данък и като такова – за противоречащо на законите и Конституцията в страната!
Фейсбук