Излезе от печат трансграничен туристически пътеводител „Легенди без граници”

 

Излезе от печат триезичен трансграничен туристически пътеводител „Легенди без граници”. Изданието е уникално, защото за първи път очертава възможностите за туристически пътувания  по малко популярни, странни и чудновати места в Странджа планина, свързани с древните легенди  на две държави – България и Турция. Пътеводителят съдържа три пилотни маршрута, организирани така, че да помогнат на туристите сами да организират своите пътувания.  Всеки от маршрутите може да има отправна точка от България или от Турция. Те са разчетени за пътуване с личен автомобил, но са възможни за осъществяване и с обществен транспорт. Могат да бъдат видени и в интерактивен органайзер, който има и мобилно приложение.

Маршрутите са групирани тематично: Откриватели и създатели, Тайни и загадки, Мъдрост и вяра. Те посочват местата, свързани с мистиката, местните вярвания и предания, начините по които може да се стигне до тях, разказват и някои от легендите. В рамките на 48 страници, изданието включва още обща и любопитна информация за центровете, предвидени за посещение, както и полезни телефони и адреси на местни институции. Цялата информация е представена на три езика – български, турски и английски.

Маршрутите са разработени по проект № СВ 005.2.23.007 – „Легенди без граници”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

В недрата си Странджа крие мистика и очарование. Хората от векове са обитавали планината, писали са нейната история, а с предания от уста на уста са създавали нейната тайнственост. Странджанските легенди привличат вниманието не само на учените, те могат да бъдат основа и за развитие на алтернативен вид туризъм. Това е целта, което си поставя проектът „Легенди без граници”. Проектът, на стойност 82 159.22 EUR, стартира през месец февруари 2020 година и чрез различни инициативи изгражда предпоставките за развитие на легендарен туризъм от двете страни на границата. В рамките на малко повече от година партньорите – Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и Одринска изследователска организация за трансгранични култури извършиха изследване, чрез което свързаха странджанските легенди с конкретни географски места, създадоха маршрутите, които популяризират сред заинтересовани страни чрез кръгла маса – дискусия и семинар на тема: Нови методи и интерпретации за представяне на културното наследство. Маршрутите са представени и пред журналисти посредством специализирани журналистически турове. Две възстановки на легенди – българска и турска, бяха представени в Одрин и Приморско, за да покажат как преданията могат да се превърнат в туристическа атракция. Изработен е и рекламно-документален филм „Път на легендите”, чието представяне по българска и турска телевизия предстои. Предвидено е проектът да завърши с мащабни информационни дни в Бургас и Одрин.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.