ПАК ФАНТОМНИ СЕКЦИИ

Grigor Lilov

Според избирателните правила избирателните секции се образуват със заповед на съответния кмет
Всяка секция получава пореден числов номер.
Първите две цифри сочат избирателния район, следващите две – номера на общината, следващите две – района (за София, Пловдив, Варна, за другите се записва 00), последните три – номера на секцията.
Например № 010100001 сочи МИР 01 – Благоевградско, община 01 – Банско, секция 001
Секциите трябва да бъдат определени по тази система с поредни номера за всеки избирателен район и община – започвайки от № 001 до онзи, до който стигнат.
Да, ама не са.
Да видим например София според Заповедта на кмета Фандъкова за определяне на избирателните секции.
В 23 МИР правилата са спазени.
В 24 МИР правилата не са спазени
• Във „Възраждане” липсват поредните номера на 10 секции
• В Искър – 1 секция
• В Оборище – 5 секции
• В Средец – 2 секции
В 25 МИР правилата не са спазени :
• В Красна поляна липсват 3 секции
• В Нови Искър – 1
Т.е. в столицата се „изгубиха” 22 секции. Те са 1.4% от общия брой на секциите, съответно на избирателите в София.
В тези фантомни – с непосочени номера и адреси секции, както многократно соча през годините „гласуват” фантомите. Гласуват на 100% както при социализма и съответно тези вирутални, несъществуващи гласове се отчитат от преброителя „Информационно обслужване”, понеже се вкарват електронно.
Тази фалшификация е напълно безопасна, защото РИК и ЦИК съответно не публикуват протоколи от тези липсващи секции, но иначе същестуващи в кода на програмата, по която се брои.
И така е не само в столицата, но и в цялата страна.
Разликата е 1.4% срямо общия брой на избирателите. И вероятно достига близо 3%, ако избирателната активност е наполовина.
Такива проценти не са решаващи за големите партии (ГЕРБ, БСП, ДПС), но са критични за по-малките партии. С тези изкуствени няколко % може да вкара някоя от тези по-малки партии в парламента. А може и обратното – да се извади въпреки истинските резултати. Може да додадат депутати на едни партии или да вземат от други.
Според нуждите, момента и повелята на Центъра.
Не е само този „дефект”, за който от години говоря и устата ми вече пресъхна.
––––––––––––
Избирателната ни система има огромни дефекти, създаващи възможности за фалшификация и манипулация, на които никой, дори най-мастити експерти не обръщат и не искат да обърнат внимание.
––––––––––––
Най-големият е пред очите ви, но не го забелязвате.
***** Въпреки мита НЕ ГЛАСУВАМЕ ПО НИКАКВА ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА.*****
Защото противно на логиката България е разделена като някоя федеративна страна (например щатите в САЩ) на отделни избирателни райони и гласовете се броят в тях. Може партия Х да спечели 25% в национален мащаб от една страна, а от друга – в дадена област да вземе 3.5%. И от тази област няма право да вкара нито един депупат, макар че иначе ще има група от около 60 депутати.
Т.е. гласуваме по федеративно-полумажоритарна- полупропорционална система.
Тя е създадена такава, защото позволява един депутат да стане такъв във Видинско с малко над 800 гласа (действителен случай), а друг в столицата – и с над 20 000 да не успее. (също действителен случай).
Фейсбук