Доверието в лечебните възможности на Странджа планина – над 50%

Партньорите по проект „Животворната сила на Странджа” проучиха популярността на планината като място за оздравителен туризъм.  Изследването бе извършено чрез онлайн анкета, публикувана в четири български и четири турски информационни уебсайта. Своето мнение по темата изразиха общо 2433 души от двете страни на границата.

Над 50% от българите и над 42% от турците, включили се в допитването, твърдят, че са запознати с възможностите на планината за оздравителен туризъм. Едва между 12% и 13% от анкетираните не са се интересували от темата.

Над 65% от гласувалите смятат, че информацията за климатичните курорти в Странджа планина е недостатъчна. Популяризирането на възможностите  на планината за развитие на здравен туризъм се оценява като недостатъчно или слабо и в двете страни – над 54% в Турция и над 50% в България.

Според популярните вярвания на местното население водата в изворите на планината има феноменални лечебни качества. Те не са добре проучени, което не пречи на хората да продължават да вярват в целебните им свойства.  Общо над 65% от гласувалите декларират, че вярват в лечебната сила на изворите, които в миналото са били считани за чудодейни.

По-голямата част от анкетираните получават информация по темата от приятели и познати. На реклама и медии, включително и социалните, се доверяват едва около 22 % от анкетираните.

Изследването установи, че от възможностите, които Странджа предлага за оздравителен туризъм, в България се интересуват предимно хора на възраст между 40 и 70 години. И в двете страни интерес към здравословното пребиваване в планината проявяват най-вече хората с висше образование.

Проучването имаше за цел събере и обобщи възгледите и желанието на хората да се доверят на лечебните и профилактични свойства на трансграничния  регион. Странджа планина предлага отлични условия за климатично, а вероятно и за водолечение, които остават неизползвани. Една от целите на проекта „Животворната сила на Странджа планина” е да стимулира по-нататъшните изследвания на климата и водите в региона и да постави основи за развитие на здравен туризъм. През последните десетилетия един от най-популярните видове туризъм в Европа е лечебният. Климатичните курорти за превенция и възстановяване са все по-предпочитани. А изключителните характеристики на трансграничния регион на Странджа позволяват успешна комбинация от няколко вида туризъм – културен, еко, морски и лечебен.

Проектът е съфинансиран от  Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е изготвена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието му е отговорност единствено на СНЦ „Хоризонти” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.