Научно-практически форум представи потенциала на Странджа за развитието на оздравителен туризъм

 

На 3 юни 2021 г. в конферентната зала на хотел „Авеню” в  Бургас бе проведен научно-практически форум, който представи възможностите на Странджа планина за развитие на оздравителен и релаксиращ туризъм. Утвърдени специалисти в областта на медицината, екологията и туризма от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в  Бургас и Тракийския университет в Одрин убедително доказаха, че с изключителния си химически състав на въздуха, отдалечеността от промишлени замърсители и множеството минерални лековити извори Странджа е сред най-подходящите места за лечение и възстановяване. За този потенциал на планината хората са знаели още от дълбока древност.  Изследвания са правени и през последните десетилетия, но те не са довели до мащабно развитие на оздравителен туризъм.

Научно-практическият форум е част от проекта „Животворната сила на Странджа планина”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -2020. Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и Одринска изследователска организация на трансграничните култури.

Участие във форума взеха представители на местните власти от България и Турция, на туристическия бизнес, инвеститори. Възможностите на планината за развитие на оздравителен туризъм представиха лекторите: д-р Чавдар Карабаджаков, доц. д-р Дечко Игнатов, Бюлент Баджъ и Хакан Кезер.

Планината е прочута със своя потенциал за климато- и въздухолечение, изтъкнаха по време на форума специалистите. Направено от лекарски екип тригодишно проучване сочи, че след престой от две седмици 88 от 100 изследвани астматичноболни не са получили нито един пристъп при положение, че медикаментозната им терапия е прекратена. Останалите двадесет са се чувствали добре и почти не са получавали пристъпи при наполовина намалена медикаментозна доза лекарства.

Изследване от 2013 г. в българската част на Странджа пък представя само тук 4 минерални извора като перспективни за балнеолечение.

Потенциалът на Странджанския регион за практикуването на здравен туризъм е наличен. Той очаква инвеститорите и бизнеса да проявят интерес към него. Защото броят на обществено значимите заболявания, причинени от живот и работа в замърсена среда, обездвижване, прекалено интензивна работа и стрес непрекъснато расте. Хората вече  проявяват интерес към здравословния начин на живот. Местните власти и бизнеса трябва да отговорят на тази потребност.

Проектът „Животворната сила на Странджа планина”, реф.  № CB005.2.23.014, е с продължителност 12 месеца и е на стойност 50449.86 EUR.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Сдружение с неспопанска цел „Хоризонти“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.