Гешев е позор и няма място повече в съдебната система.

Dimitar Naydenov

Гешев е позор и няма място повече в съдебната система.
Системното неизпълнение на служебните задължения, отказът от негова страна да види корупцията в България, която се видя чак отвъд океана и тежкото дискредитиране на доверието в съдебната система, са повече от достатъчни основания да се иска предсрочното прекратяване на мандата му.
Идват избори! Време е да изчистим съдебната система, чрез провеждане на дълбока съдебна реформа, за да няма повече място за хора като Гешев в нея.

Фейсбук