Екопоход до пещера Дупница в турска Странджа

Ентусиазирани туристи от България и Турция изминаха дългия път от с. Сарпдере /Турция/ до пещерата Дупница, за да докажат, че Странджа планина е сред най- подходящите места за оздравителни турове. Походът е част от проекта „Животворната сила на Странджа планина”с реф. № СВ005.2.23.014, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -2020. Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и Одринска изследователска организация на трансграничните култури. Неговата основна цел е да привлече вниманието към природните дадености на Странджа и възможностите за развитие на лечебен туризъм в планината от двете страни на границата.

В похода се включиха общо 38 любители на планината и здравословния начин на живот от двете страни. Веднага след приключването му, те изпълниха и планираната екологична акция по почистване на района, където бе разположен палатковия им лагер.

Предстои подобен поход да бъде организира и в българската част на Странджа планина.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.