Най-после три диви плажа на Черно море – Корал, Kара дере и Паша дере вече са защитени зони по „Натура 2000“

Три диви плажа на Черно море – Корал, Kара дере и Паша дере вече са защитени зони по „Натура 2000“. Това съобщиха министрите на икономиката и на околната среда Кирил Петков и Асен Личев. Решението е взето днес от Министерския съвет.

Това стана с решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Ропотамо“, „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“. Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложения № 2 па ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съобщиха от правителството.

„Министерски съвет прие едно решение, с което на практика защитени зони и запазване на природното райско кътче Корал остана към защитена зона Ропотамо, Kара дере – към плаж Шкорпиловци и Паша дере – към плаж Галата“, обяви Личев. Министърът на икономиката Кирил Петков е съпричастен към темата, тъй като е член на сдружение за защита на Корал.