Бездействието на община Бургас по въпросите на замърсяването на въздуха с ФПЧ

Бездействието по важен въпрос касаещ здравето на бургаските граждани като ежедневното замърсяване с ФПЧ над нормата е знаково .

То не е от вчера, а от далечната 2007 г. като може да се проследи и преди това, но впечатляващо е затварянето на очи от кмета Димитър Николов, който е един от най-висшите представители на бившата власт на Бойко Борисов в периода 2009-2021 г. при цялата мощ и власт на това правителство и тоталната доминация в община Бургас. Няма инстанция, която да не е била зависима от това управление, но въпреки това стореното от кмет и общински съветници е нищожно малко.

За жалост и при служебното правителство проблемът в община Бургас остава. Нищо не показва, че бъдещо правителство на ИТН ще оправи нещо …

Доказателствата са налице не само днес …

Видно е, че нормите са превишени в продължение на няколко дни от 3 август до 5 август без прекъсване, но няма никаква реакция от страна на РИОСВ-Бургас и община Бургас. Отново и отново … Също като през всичките тези 14 години безочие ?!!