Екопоход проследи маршрути на здравето в Странджа планина

В своеобразни семинари на открито се превърнаха туристическите походи, които  проследиха маршрути на здравето в Странджа планина от двете страни на границата.  В екотуровете се включиха ентусиазирани туристи и любители на здравословния начин на живот от България и Турция.  Походите са част от проекта „Животворната сила на Странджа планина”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -2020. Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и Одринска изследователска организация на трансграничните култури.

Предвождани от професионални водачи и преводачи групите от 38 туристи преминаха през горски местности и екопътеки, за да докажат, че Странджа планина е сред най-подходящите места за оздравителни и лечебни турове. Екопоходът в турската част на планината се проведе на 3 юли 2021 г. с крайна точка пещера Дупница. Турът в България беше на 5 август 2021 г. с основна цел за посещение тракийските светилища Индипасха и Мишкова нива. В посетителския център на ПП „Странджа” туристите бяха запознати с целите на проекта и природните дадености на планината, които я правят подходяща за развитие на лечебен туризъм. Всички участници се включиха и в екологичните акции за почистване на предварително определени терени в Турция и България, организирани ден след походите.

Проектът „Животворната сила на Странджа планина”, реф.  № CB005.2.23.014, е с продължителност 12 месеца и е на стойност 50449.86 EUR. Неговата основна цел е да привлече вниманието към потенциала на Странджа планина за развитие на лечебен и релаксиращ туризъм.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.