Спазването на националното и европейско законодателство е единственият начин за да се разбере кой е за европейско развитие на България наистина и кой е само имитатор

ДА ЗАПАЗИМ КОРАЛ !!!

Via Тома Белев/ Toma Belev, който попаднал на някакъв човек, известен с прозвището СинЧервен, да си говори нещо за ЗАКОН за ОУП Царево.
Продължавайте да светите през лупата Корал, ще ви кажем оттук. Продължавайте.
„Когато човек не познава законите, не познава конкретните факти в един случай, но има мнение, може да попадне в ситуацията на Любен Дилов предлагащ специален закон за приемане на ОУП на Царево.
за сведение на г-н Дилов:
– Столицата на София винаги е била устройвана на базата на закон – и по време на Царство България, и по време на Народната република и сега по време на Република България и това се дължи не защаото не може да се приеме Общ устройствен план на столицата, а защото всички отчитат голямото значение на този план за държавата;
– ОУП на Царево не е отменен, а е със спряно действие за да се приеме нов. А действието беше спряно през 2014г. защото първо тройната коалиция, а в последствие и кабинета Орешарски направиха всичко възможно да приемат ОУП без екологична оценка. Това им действие е грубо нарушение на Директивата за стратегическа екологична оценка и заради надвиснала наказателна процедура приеха подобно палиативно решение.
– За липсата на действащ ОУП на Царево са отговорни и общинските съветници в общината които приеха плана без екологична оценка и водеха дълги дела за да могат да построят 75 000 нови легла на юг от Царево в границите на Природен парк Странджа;
– дали ще има нов общ устройствен план зависи само и единствено от общинските съветници и кмета на Царево, които за седем години не можаха да проведат задължителните процедури за екологична оценка, защото е ясно, че няма как хем да се спазят законите, хем да се построят десетки хиляди нови легла без осигурена питейна вода и без да се оцени въздействието върху природата и защитените територии и зони;
– И ако г-н Дилов си мисли, че приемайки закон ще може да прескочи процедурата по екологична оценка се лъже дълбоко – Директивата за стратегическа екологична оценка задължава подобни планове да се приемат след екологична оценка, независимо дали се приемат от законодателната или изпълнителната власт, чрез закон, министерско постановление или решение на местни и централни власти.
И накрая – спазването на националното и европейско законодателство е единственият начин за да се разбере кой е за европейско развитие на България наистина и кой е само имитатор. А мен ми омръзна неможенето и незнанието на ГЕРБ в Царево и колкото по-скоро гражданите на общината си изберат съветници и кмет, които разбират, знаят и могат, толкова по-скоро ще получат отговорното управление, което заслужават.“