Странджа : Интензивността на провежданата сеч на места е над 80%… Вековните дървета напълно липсват.

Atanas Rusev

Само до преди 6 години на това място е имало уникални 130 – 180+ годишни вековни гори на площ от над 400 ХЕКТАРА! Сега вековните гори напълно липсват, почти няма оцелели и единични вековни дървета, „подраста“ е един гъст храсталак по 3-5 метра висок. Интензивността на провежданата сеч на места е над 80%… Вековните дървета напълно липсват.
Оцелелите са 30-40 годишни… Това вече не са гори, камо ли вековни, а поляни с някакви храсти и тук-там дръвчета…
Ясно си личи точно как са били „стопанисвани“ тези гори – превърнали са ги в поляни и храсталак…
Странджа. Защитена зона по Натура 2000, защитена зона Босна. Вододайна зона. Санитарно-охранителна зона II.
ЦЯЛАТА ЮЖНА СНАГА НА ЯЗ. ЯСНА ПОЛЯНА, ОТ КОЙТО СЕ ВОДОСНАБДЯВА С ПИТЕЙНА ВОДА ЦЯЛОТО ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ !!!
Един жесток и грозен експеримент с вековните гори във вододайна зона, който продължава дори и в момента през тази 2021 година – останалите няколко оцелели подотдела са напълно унищожени неотдавна от проведената сеч (следете следващите материали).
А през това време едни мишоци в Народното събрание и на разни други места се чудят как да измислят колко много милиона щели да бъдат „икономическите загуби“, ако се спрели сечите във вековните гори, за да не гласуват ЗА Мораториума за забрана на сечите във вековните гори над 120 г.
„НЯМА НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ“.
Фейсбук