Вълнуващо фото преживяване в Инеада по проект „Животворната сила на Странджа планина

 

Във вълнуващо преживяване се превърна пребиваването на двадесетте любители на фотографията, спечелили конкурса за най-добра снимка на тема „Животворна вода”.  Фотопленерът е част от инициативите на проект „Животворната сила на Странджа планина” с реф. № СВ005.2.23.014, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Турция 2014 -2020. Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и Одринска изследователска организация на трансграничните култури. Конкурсът за любителска фотография бе обявен в социалните мрежи в България и Турция, снимките на победителите бяха включени във фотоизложба, а техните автори наградени с възможността да направят нови фотоси в екзотичната лонгозна гора край Инеад,  на множеството езера край градчето и необятния му плаж.

Фотоваканцията завърши с откриване на изложба „Животворна вода” в Одрин на 13 август 2021 г. Експозицията съдържа 10 творби на фотографи от Турция и 10 творби на фотографи от България. Изложбата може да бъде посетена в Одрин до 17 август, предстои да гостува и в Бургас

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на програмата.