Отказаното канадско гражданство на българския гражданин Кирил Петков се оказа най-големият проблем в България.

Даниела Горчева

🔻 Не разбитите тротоари – всекидневна опасност за здравето и живота на хората и огледало на доброто управление на България от десетилетия,
🔻не мафията, създадена от БКП,
🔻 не чалгата – рожба на ДС,
🔻 не корупцията и кражбите на имоти и бизнеси от 8те джуджета и гешефтурта,
🔻 не мизерията,
🔻 не заплахата за националната сигурност с изтегления от българска държавна граница митнически и граничен контрол по заповед на министър- председателя Бойко Борисов в угода на путинова Русия,
🔻 не заплахата за общественото здраве на първата в света по увеличена смъртност на глава от населението България,
а отказаното канадско гражданство на българския гражданин Кирил Петков се оказа най-големият проблем в България.
Ашколсун!
PS Въпреки че в уж европейска България, дискриминацията е строго забранена и всеки български гражданин има равни права и задължения! Както и фактът, че това изискване за единствено българско гражданство, противоречи на чл.5, ал. 4 от Конституцията и на чл.6, ал. 2
Чл. 5.
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
Чл. 6
2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 26.
(1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция.
Фейсбук