Биволъ за скандалите покрай Кристалина Георгиева и Симеон Дянков

епизод 119 на „Честно казано“ на Люба Кулезич гостува от 1:50:00 във предаването по скайп и коментира скандалите покрай Кристалина Георгиева и Симеон Дянков, за който Биволъ беше публикувал разследване още през 2016 г.

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕ Е ДЕКЛАРИРАЛА АТРАКТИВНИ ИМОТИ В СОФИЯ

Кристалина Георгиева не е декларирала атрактивни имоти в София

Българският еврокомисар Кристалина Георгиева е попълнила до момента няколко декларации за конфликт на интереси, в които се обявяват и имоти. Проверка на Биволъ показа, че два имота в София никога не са обявявани.

В първата си декларация от 28 януари 2010 г. тя е вписала къща в САЩ, Мериленд и два апартамента в София.

В декларацията от 2010 г. Кристалина Георгиева не е обявила имот в София.

В декларацията от 2010 г. Кристалина Георгиева не е обявила имот в София.

Според медийни публикации (в. “24 часа” от април 2013 г.) къщата е с пазарна оценка 587 800 долара.

В декларацията обаче не е споменат незастроен имот от 900 кв. м. в с. Бистрица, квартал Панчарево, в който Кристалина Георгиева се явява съсобственик. Георгиева притежава нотариален акт за част от този имот от 1970 г., сочи справка в Кадастъра.

kristalina-bistrica

Биволъ потърси обяснение от Кристалина Георгиева за факта, че поземленият парцел не е деклариран и получи отговор, че въпросният имот е “наследствен и в момента е обект на съдебни процедури. До приключване на съдебните процедури Комисията не изисква той да бъде деклариран.

Съдебната процедура обаче започва чак през 2012 г. показа проверка на Биволъ. Всички искови молби с предмет имотни спорове се вписват в Имотния регистър, а единственият запис по партидата на Кристалина Георгиева за този имот е от 09/11/2012 г (номер 49725 от дв. вх. рег. за 2012 г. на Агенцията по вписвания – София).

Защо този имот не е деклариран съгласно действащия през 2010 г. Кодекс за поведение на комисарите?

Г-жа Георгиева получава точно информация за параметрите на собствеността си през 2011, малко преди началото на съдебните процедури.” – обясниха от офиса на Кристалина Георгиева след уточняващ въпрос.

Освен този наследствен имот, Кристалина Георгиева не е декларирала и

Новопридобит луксозен имот в София

еднофамилна къща с РЗП 236 кв.м., за който са платени (без ипотечен заем) 606 000 лв., сочи справка в Имотния регистър. Имотът е закупен през октомври 2012 г. от Кристалина Георгиева-Кинова и нейната дъщеря Десислава Кинова.

kristalina-desislava-sofia

 

В декларацията на Кристалина Георгиева от 14 септември 2014 г. имотът не е обявен. Няма данни за сделката и в Кадастъра, където имотът се води на името на предишните му собственици.

Според актуализирания Кодекс за поведение на еврокомисарите от 2011 няма нужда да се декларират имотите, които са “запазени за изключително ползване от собственика и членовете на неговото семейство“. В предишната версия на Кодекса няма такава клауза и би трябвало всичко да се декларира.

Имоти за семейството

Правилата на комисията (чл. 1.3 от Кодекса за поведение на комисарите) не изискват от комисарите да декларират имоти, в които живеят те или членове на техните семейства – декларират се само имоти, които се притежават с инвестиционна цел. Тъй като жилищата, които г-жа Георгиева притежава, се използват от нея или семейството й за жилищни нужди, те не са описани в декларацията й.” – обясниха от офиса на Кристалина Георгиева.

Така излиза, че дефиницията за “семейство” на ЕК е доста по-разтеглива от дефиницията, използвана в данъчното законодателство, където за членове на семейството се броят съпрузите и непълнолетните им деца, когато не са сключили брак. А Десислава Кинова отдавна е пълнолетна и реализирана професионално.

Целта на правилата в Кодекса е да гарантира в работата си комисарите да се грижат изцяло за интересите на Европейския съюз, тоест да бъде елиминиран изцяло конфликтът на интереси. Ето защо дефиницията за семейство не е релевантна. Логиката е, че използването на дадения имот за жилищни цели от близките на комисаря не води до конфликт на интереси и затова притежаването на тази собственост не би повлияла на решенията, които той/тя взема – разясни източник от ЕК.

Все пак трябва да се отбележи, че на комисарите им се отварят интересни възможности за придобиване на недвижимост за “семейството”. Ако сделките се сключват съвместно с деца и внуци, тогава априори няма проблем ако имотите не се обявят.

В графата “Продажби” от партидата на Георгиева в Имотния регистър има само един интересен факт. През 2015 г. тя е продала заедно със съпруга си Кинчо Кинов апартамент в София на Дондуков 46 за 100 000 евро. Вероятно става дума за един от апартаментите обявени в декларацията от 2010 г.

Проверка на имотите на семейството показва, че Кинчо Кинов има наследствени ниви в с. Орешак, Троянско. Дъщерята Десислава Кинова е съсобственикна имот на морето заедно с Иво Прокопиев и още едно лице. Става дума за нива от 8,5 декара в землището на с. Варвара, придобита през 2003 г. за 20 000 лв.

В Търговския регистър няма данни за фирми на името на Георгиева или нейната дъщеря Десислава. Кинчо Кинов е имал еднолична фирма, която е заличена.