БОЕЦ внесохме сигнал в прокуратурата срещу Севдалина Аранаудова (Pi ar Sevi Boiko) по разследване на Атанас Чобанов за придобити имоти от нея за над 1 400 000 лв.

Georgi Borisov Georgiev

ПОВЕСЕЛИХТЕ ли се?
Сега сериозно!
Чата на Гешев с Арнаудова в парламента не е за смях, това е нещо, като втори ЦУМгейт.
На 08 юни 2020 г. БОЕЦ внесохме сигнал в прокуратурата срещу Севдалина Аранаудова (Pi ar Sevi Boiko) по разследване на Атанас Чобанов за придобити имоти от нея за над 1 400 000 лв., както и заради твърденията на Васил Божков, че чрез Арнаудова е плащал огромни суми рекет и подкупи на Бойко Борисов — като досега прокуратурата не ни е уведомила за резултата от проверката, което означава, че тя още не е приключила.
От публикуваните екранни снимки на телефона на Гешев от четвъртък става ясно, че той си „чати“ и поддържа контакт със Севделина Арнаудова, която в случая се явява и разследвано от прокуратурата лице! Това е тежък конфликт на интереси и Гешев дължи обяснение за отношенията си с Арнаудова и за действията на прокуратурата по сигнала срещу нея. Вместо да я разследва, Гешев си разменя „усмивчици“ с PR-ката на Буда! И очаквате прокуратурата да установи истината за произхода на средствата, с които тя е придобила имоти за над 1 400 000лв? И очаквате прокуратурата да разследва дали Аранаудова действително е била куриер за подкупите и рекета, който Борисов е получавал от Божков? Заслужавате една „усмивчица“!
Тези контакти на Гешев с Арнаудова са в нарушение на всякакви етични норми за поведение на магистрат, както и в нарушение на закона. Той няма право да поддържа лични отношения, включително и да предава информация за действията си, без значение за какво става дума на разследвано от прокуратурата лице!
Сега Гешев трявба да отговори на няколко въпроса!
1. До къде е стигнала прокуратурата с разследването по сигнала на БОЕЦ за съмнения за извършени престъпления – корупция, незаконно забогатяване, укриване на доходи, рекет, изнудване и други престъпления от общ характер извършени от лицето Севдалина Арнаудова – ПР на премиера Бойко Борисов?
2. Установила ли е прокуратурата произхода на средствата, с които Севдалина Арнаудова е придобила имоти за 1 400 000лв? Извършена ли е данъчна ревизия, платени ли да всички данъци, как са извършени сделките? На какво основание и с какъв залог евентуално банките са кредитирали подобни придобивания и тн.
3. Разследвала ли е прокуратурата ролята на Аранаудова в корупционната схема, при която тя е служила за куриер (по думите на Васил Божков) за предаваните от него подкупи и рекет на Бойко Борисов? Или прокурорите си пращат усмихнати човечета с Арнаудова?
4. Използвала ли е прокуратурата СРС в разследването срещу Севдалина Арнаудова? Колко разговора и съобщшения между Гешев и Pi ar Sevi Boiko са засекли?
5. Какви са отношенията на Иван Гешев със Севдалина Арнаудова, пряко подчинена на Бойко Борисов? Декларирал ли е конфликт на интереси? Pi ar Sevi Boiko ли е канала за връзка между главния прокурор и Буда?
5. Счита ли Гешев, че този негов контакт е законен, морален и непротиворечащ на заеманата от него длъжност? Счита ли, че е абсолютен позор?
БОЕЦ ще зададем тези въпроси до ВСС, ИВСС и прокуратурата.
Не е смешно, позорно е.
Битката продължава!
карикатура : Чавдар Николов