МРРБ ПРОВИДЯ, ЧЕ ПОДПОРНАТА СТЕНА НА ДОГАНСАРАЙ Е НЕЗАКОННА. НЯМАЛО БРЕГОУКРЕПВАНЕ

Написано от Биволъ

https://bivol.bg/dogansarai-nezakonno-bregoukrepvane.html

Кметът на Бургас трябва да я събори, но бездейства

 

След цяла година проверки ДНСК е констатирала, че стоманобетонната подпорна стена на нос Чукалята, над която е изникнала значителна част от сарая на Доган, е изградена без строителни книжа и не се явява брегоукрепително съоръжение. На 11 август т.г. е уведомен кметът на Бургас Димитър Николов, който трябва да започне процедура по премахването ѝ, но такава все още няма.

Незаконното мащабно бетониране беше документирано от Биволъ още през август 2020 г.  От заснетите кадри с дрон се вижда, че бреговата ивица от северната страна на нос Чукалята в парк Росенец край Бургас е буквално превърната в бетонна стена, която изниква директно от морето.

Бетонът е излят направо върху някогашните скали и камъни на брега. Вложени са хиляди тонове бетон, желязо и строителни материали. Върху излятия на скалите бетон е извършено мащабно строителство на вили и монолитни сгради. Отгоре са оформени огромни бетонни басейни, в които е насипана пръст.

Не било сарай, а брегоукрепване

От кореспонденцията между община Бургас и ДНСК се разбира, че това грозно самоуправство с държавния бряг е трябвало да мине в графата “брегоукрепване”, досущ като подпорния хотел на Алепу. През май т.г. бургаският зам.-кмет по строителството е определил строежа като “Съоръжение за брегоукрепване на морския бряг”, за който няма строителни книжа. За да си измие ръцете той го е класифицирал като първа категория строеж и го пратил по компетентност на ДНСК.

 

 

Така става ясно, че ръководената от ГЕРБ община се е задействала по случая чак след изборите през април, а дотогава няколко месеца се е правила, че не вижда беззаконието. Нужни са били още няколко месеца време за изясняване на ситуацията от МРРБ, което очевидно е част от стратегията за тупкане на топката.

В крайна сметка от МРРБ са изразили становище, че на Чукалята няма никакво брегоукрепване, тъй като няма свлачище и не се предвижда изграждане на съоръжения. Топката е върната в Община Бургас, от чиято компетентност е строежа, тъй като той “не може да се определи като строеж от първа, втора или трета категория”.

Така цяла година след като незаконният строеж придоби публичност институциите стигнаха до извода, че незаконното строителство трябва да бъде премахнато от Община Бургас и отговорен за това е кметът Димитър Николов.

Събарянето на бетона от морския бряг обаче ще срути помощните постройки на сарая, оранжериите за биокраставици и други съоръжения, изградени също така незаконно върху него. От видяното дотук едва ли може да се очакват бързи действия от страна на общината, а съдебните жаления на евентуална заповед за събаряне ще се точат с години, през което време Доган и свитата му ще ползват незаконните постройки.

Държавата “прогледна” за разкритите от Биволъ закононарушения на #Догансарай с 6 г. давност

Всички факти около строителството на Сарая на нос Чукалята не са нови и са разкривани от Биволъ последователно още от 2014 г. В сайта ни има специална категория, в която са събрани статиите за “Доган Сарай”. 

През всички тези 6 г. публикациите ни и сигналите изпращани до различните отговорни институции и Прокуратурата срещаха стена от мълчание, прикриване на престъпленията и активно съдействие за разрастване на туморното образувание на нос Чукалята.

Нито ДНСК, нито Правителството, в лицето на областния управител, нито Община Бургас провидяха какво всъщност се случва на екстериториалната зона, където Конституцията и законите на Република България не важат и бяха погазвани демонстративно. Дейност на институциите се забеляза чак след като #Догансарай беше политизиран и влезе в дневния ред на протестите срещу властта на Борисов и главния прокурор. Но както се вижда и до момента тази дейност е по-скоро симулативно прехвърляне на топката между ведомствата, въпреки наличието на парламентарна комисия “Росенец”, където те трябва да се обясняват за годините мълчание и прикриване на закононарушенията.