В БГ правосъдието е толкова „право“ ?!!

Nick Nedelchev

 

Сряда, 15 декември ще да е бил особено щастлив ден за Румен Гайтански, когото някои наричат #Вълка (чудно защо ли). На тази светла (за него, не за нас) дата Административен Съд София-град отмени заповедта на главния архитект на София за събарянето на неговия незаконен #Вълксарай. Макар и по-малък от знаменития Догансарай, #Вълксарай е не по-малко скандален. Изграден изцяло незаконно в държавно (повтарям, ДЪРЖАВНО) ловно стопанство Искър. И осветен за първи път от Vladislav Panev. Макар постановено преди 8 дни, решението на съда е публикувано едва днес. Явно за да се изчакат коледните празници, когато никой няма да обърне внимание.

Но понеже много често се казва просто „съдът“ или „прокуратурата“, аз ще бъда пределно конкретен. Не, не съдът, а конкретен съдия – Ева Пелова-Трифонова, 72-и съдебен състав, дело 7050/2021. Дългогодишен съдия в СРС, отскоро командирована в АССГ. По заповед на шефа на ВАС Георги Чолаков. Считана и за негов фаворит да остане като титуляр в АССГ в много близко бъдеще. И не на последно място – жена на шефа на СГС Алексей Трифонов, който – както наскоро се оказа – всъщност няма българско гражданство. На какво правно основание продължава този човек да е шеф на СГС не става ясно. Може би понеже ВСС още не го е махнал. Същият ВСС, в който силно влияние има същият този…. да, познахте, Георги Чолаков.

При обжалване на това скандално решение, делото сега ще отиде във Върховния Административен Съд. Който наскоро спаси от събаряне една от незаконните постройки на #Догансарай. И чиито шеф е…. да, познахте, същият Георги Чолаков.

Останалото, както се казва, е мълчание. Тежко, тягостно, дълбоко мълчание…

Фейсбук