Какво Русия ще придобие от Украйна, ако я присвои?

Nedialko Bakalski 

Русия се задъхва за жизнено пространство.
И как не? Заема едва 38% от територията на Европа, едва 30% от територията на Азия. Това са едва 17 млн км2. Общата дължина на държавите граници е едва 58000 км. На тази територия са се нагъчкали 150 млн души. Цели 8.4 души на км2.
За сравнение – Монако – 9156 души/км2,
Япония – 333 д/км2,
Германия – 228 д/км2,
България – 63 д/км2.
Украйна – площ 603500 км2, население – 44 млн, гъстота – 73 д/км2
Русия е най-богатата страна в света по: Води, гори, нефт и газ, злато и скъпоценни камъни, полезни изкопаеми, флора и фауна…
Има излаз на шест морета и океани, заема 1/8 част от обитаемата площ на планетата Земя.
Какво Русия ще придобие от Украйна, ако я присвои?
Фейсбук