149 години от обесването на българския национален герой Васил Левски, убит без съд и присъда на 6/18.02.1873г

Янко Гочевъ

149 години от обесването на българския национален герой Васил Левски, убит без съд и присъда на 6/18.02.1873г., станал жертва на сръбски коварства, интриги и ПРОНИКВАНЕ в революционното движение в оглавения от него “БРЦК в Българско“, направлявано от Русия, османски деспотизъм и на руската “УБИЙСТВЕНА ПОЛИТИКА“ на Азиатския департамент, както е определена правилно от неговия учител Георги Раковски, претворена на практика от руския посланик в Цариград ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРОФОБ и яростен враг на България генерал Николай Игнатиев.

Фейсбук