Пука ли му на кмета, на шефа на РИОСВ-Бургас и на някой от МОСВ за редовното замърсяване на въздуха в Бургас с ФПЧ ?

Явно имаме глухи и слепи общински и държавни управници …

Те не виждат и не чуват, не четат и най-важното не си изпълняват законовите задължения… Като следствие от това бургазлии продължават да имат здравни проблеми, част от които са с летален изход, но на #КОГО му пука ?!!

Данни за замърсяване с ФПЧ от 16 февруари 2022 г.

11,4 ПЪТИ НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, ПЪРВО МЯСТО ЗА 16.02.2022 г. БУРГАС В СТРАНАТА, НО НЯМА НИЩО НАПРАВЕНО ?!!

Това ли е „промяната“, г-н Сандов ?!!

Найс, а ?!!

Авантаж