Чистотата на въздуха в Бургас е последна грижа на кмет, РИОСВ, министър на околната среда и водите

Поредната мизерия с наднормено замърсяване на въздуха с над 8,6 пъти е факт в Бургас на 12 февруари 2022 г.

Фактите, пред които трябва да мълчите, но и да носите отговорност господа Николов, Маринов и Сандов са следните :

Е, господа със законови задължения и заплати за постовете Ви в управлението на общината, областта и държавата, докога да Ви чакаме да се събудите ?!!

Авантаж