Малко факти за онези, които се интересуват от руска история, но които освен историята, която са учили в училище, за жалост не знаят друго…

Асен Сираков

Малко факти за онези, които се интересуват от руска история, но които освен историята, която са учили в училище, за жалост не знаят друго…
Следните извадки (с известни съкращения) са от трудове и изследвания на проф. Успенски и проф. Литвина
1. Русия, като държава започва да съществува от 1721 г. по волята на Петър Първи. Дотогава е имало държава Московия.
2. Московия е била улус, където са живеели различни угро-фински народи и е била част от Златната Орда.
3. Московия е плащала данък на кримския хан, правоприемник на Златната Орда, до 1700 г. Московският княз е посрещал кримския пратеник на Поклонния хълм, качвал го е на коня си и пеша е водил коня за юздата в Кремъл („кремъл” – татарска дума, означаваща укрепление на хълм), слагал го е да седне на трона си и е заставал пред него на колене.
4. През 1610 г. по времето на Борис Годунов (мурза Годун) приключва династията на Чингизидите (от коляното на Чингисхан). На трона се качва Але Кисса (Котка), който е от финско потекло. По време на коронацията Църквата му дава името Алексей Романов, защото издига версията, че пратен от Рим.
5. След като покорява Великото Княжество Литовско през 1795 г., Екатерина Втора издава указ, според който всички покорени угро-фински племена трябва да се наричат великороси (великоруси), а украинците – малороси (малоруси).
6. Съществува твърдение, че между Богдан Хмелницки и Алексей Романов бил подписан договор за съединение между Московия и Украйна. Няма документ от това време, в който този договор да се споменава и никой досега не го е виждал.
7. Вече неколкостотин години археолозите търсят артефакти, потвърждаващи достоверността за т.н. Куликовска битка (състояла се според официалната история на 8 септември 1380 г.) както и за историческата победа на Дмитри Донски над хан Мамай. За жалост освен предания и сказания нищо не е намерено.
8. Псковската, Новгородската и Смоленската области са били славянски княжества и са нямали нищо общо с угро-финската Московия, докато, съответно през 1462 г., 1478 г. и 1654 г. Ордата не ги окупира. Останалите области на Московия никога не са били обитавани от славяни.
9. Златната Орда и дъщерната ѝ Московия са единствените държави в света, в които не само е било допустимо поробването на собствен народ, но е било и постоянна практика.
Фейсбук