ИТАЛИАНЦИТЕ КЛЕКНАЛИ НА „ГАЗПРОМ” МАЙТАП БЕ, УИЛИ! – ОБРАТНОТО Е!

ИТАЛИАНЦИТЕ КЛЕКНАЛИ НА „ГАЗПРОМ”
МАЙТАП БЕ, УИЛИ! – ОБРАТНОТО Е!
Използвам репликата на Алф за майтапа от едноименния прочут сериал по повод фейка, залял родните медии, сайтове и мрежи. Ще обясня какво в действителност се е е случило и какво не!
.
⭕ *** Най-голямата италианска енергийна компания ЕНИ е започнала процедура по откриване на две сметки – еврова и рублева в Газпромбанк.
– ИСТИНА Това заявява самата компания в свое изявление.
⭕ *** Ще се извършва разплащане за доставките на газ по тези две сметки
– НЕИСТИНА. Сметките са обезпечителни – т.е. под условия и въобще не засягат правата на ЕНИ по сключените контракти.
⭕ *** ЕНИ ще плаща на Газпром експорт по условията, които постави Указа на Путин.
– НЕИСТИНА Италианската компания отхвърля едностранните изменения в договорите.
Двете сметки няма да засягат плащането по доставките в евро. Тази изрична условност ще бъде включена в процедурата за плащане.
⭕ *** Рублевото плащане ще бъде изцяло отговорност и задължение на Газпром експорт и няма да засяга отговорности на компанията ЕНИ.
– ИСТИНА Както заявява ЕНИ: „всеки възможен риск или разходи, произтичащи от тази нова процедура на плащане, ще бъдат разпределени на Газпром експорт”.
⭕ *** Италианците клекнали на руснаците.
– НЕИСТИНА – ОБРАТНОТО Е!
Компанията твърди, че от днес Газпром експорт и съответните руски федерални органи са потвърдили пред италианците, че:
1. фактурирането и плащането ще продължат да се извършват в евро, че преизчисляването /конвертирането/ в рубли ще е без намеса на руската Централна банка въпреки Указа на Путин и ако не бъде извършено, то няма да има въздействие върху доставките.
Както заявяват италианците по повод договорките с руснаците „Задължението за плащане може да бъде изпълнено с превод на евро”.
.⭕ *** Проблемът е решен.
– НЕИСТИНА.
„В бъдеще, при липса на пълни, изчерпателни и договорно обосновани отговори от Газпром Експорт, Eni ще започне международен арбитраж въз основа на шведското законодателство (в съответствие с настоящите договори), за да разреши несигурността по отношение на промените, въведени от новата процедура за плащане и правилното разпределение на разходите и рисковете.”
⭕ *** Италианците прегазиха европейските санкции
– НЕИСТИНА Във всеки случай Eni категорично потвърждава намерението си да спазва всяка евентуална бъдеща регулаторна разпоредба, която може да санкционира търговията с газ или нейните настоящи контрагенти
В РЕЗЮМЕ:
ИТАЛИАНЦИТЕ ОТКАЗАХА ДА ПЛАЩАТ В РУБЛИ, ЩЕ ПЛАЩАТ В ЕВРО И АКО ИМА ВЪРТЕЛИ С ДОСТАВКИТЕ, ЩЕ СЪДЯТ ГАЗПРОМЕКСПОРТ.
ОПЕРАЦИИ ПО ОТВОРЕНАТА СМЕТКА В РУБЛИ СА ОТГОВОРНОСТ НА РУСИЯ И НЕ КАСАЯТ ИТАЛИАНЦИТЕ И ДОГОВОРА.
РУСНАЦИТЕ СА КЛЕКНАЛИ – ГАЗПРОМ И ПРАВИТЕЛСТВОТО СА ПОТВЪРДИЛИ, ЧЕ И БЕЗ ИТАЛИАНЦИТЕ ДА ИМ ПЛАТЯТ В РУБЛИ, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ИМ ДОСТАВЯТ ГАЗА.
–––––––––––––––
България обаче има проблем. Защото ни отказаха и спряха газа. И втори проблем има – по-голям от първия. Трае си, вместо да заведе арбитражно дело, което безпроблемно ще спечелим.
За невярващите давам линк към официалното изявление на големия италиански концерн и превод на български
Сан Донато Миланезе (Милано), 17 май 2022 г.
„Тъй като крайните срокове за плащане на доставките на газ са насрочени за следващите няколко дни, Eni („Дружеството“) започна процеса на откриване на две разплащателни сметки K в Gazprom Bank, на обезпечителна основа (една в евро, а втората в рубли). Това е следствие от едностранното искане на Газпром експорт за изменение на съществуващите договори между страните в съответствие с новата процедура за плащане на газ, установена от Руската федерация. Въпреки че Eni отхвърли тези изменения, компанията ще открие временно двете сметки, без да се засягат договорните си права, които все още предвиждат плащане в евро. Тази изрична условност ще бъде включена в процедурата за плащане.
.
Решението е споделено с италианските институции. Беше взето в съответствие с настоящата рамка за международни санкции и в контекста на текуща дискусия с Газпром експорт, за да се потвърди изрично, че всеки възможен риск или разходи, произтичащи от тази нова процедура на плащане, ще бъдат разпределени на Газпром експорт.
.
От днес Газпром експорт и съответните руски федерални органи потвърдиха, че:
1. фактурирането и плащането ще продължат да се извършват в евро (последните фактури действително са направени в евро, договорно договорената валута);
2. че агент на клиринговия пункт, работещ на Московската фондова борса, ще извърши конвертирането в рубли в рамките на 48 часа без никакво участие на Централната банка на Русия; и (iii) в случай на закъснения или техническа невъзможност за завършване на преобразуването навреме, няма да има въздействие върху доставките. Извършването на плащания по този начин в момента няма да се сблъска с нито един европейски регламент, насочен към предотвратяване на прилагането на процеса, описан по-горе, както поиска Европейската комисия,
Новата процедура трябва да бъде неутрална както по отношение на разходите, така и по отношение на риска и да не е несъвместима със съществуващите санкции.
Задължението за плащане може да бъде изпълнено с превод на евро.
Следователно, неплащането въобще /моя бел.: в евро/ от страна на Eni би:
А) изложило Компанията на риск от нарушаване на нейното задължение да изпълнява добросъвестно договорни искания от Газпром Експорт, наложени от собствените му власти (за което Eni не отговаря и
Б) потенциално прекъсване на доставките, което би могло да изложи на риск нарушаване на ангажиментите ни за продажби към клиентите.
В бъдеще, при липса на пълни, изчерпателни и договорно обосновани отговори от Газпром Експорт, Eni ще започне международен арбитраж въз основа на шведското законодателство (в съответствие с настоящите договори), за да разреши несигурността по отношение на промените, въведени от новата процедура за плащане и правилното разпределение на разходите и рисковете.
Във всеки случай Eni категорично потвърждава намерението си да спазва всяка евентуална бъдеща регулаторна разпоредба, която може да санкционира търговията с газ или нейните настоящи контрагенти.“
(край на изявлението)
https://www.facebook.com/grigor.lilov