20% пестене на енергия с когенерацията в Топлофикация Бургас

През юни 2011 година Топлофикация Бургас получи от държавния регулатор сертификат за произход на произведената електрическата енергия. Документът доказва, че централата покрива критерия „Високоефективно производство“. От тогава парното в Бургас е най-евтино в страната.

„Високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, осигурявано от нашата когенерация, води до близо 20% спестяване на енергия и допринася за задържане на ниски цени. Не на последно място когенерацията подобрява и екологията.“ каза изпълнителният директор на Топлофикация Бургас инж. Христин Илиев.

Директорът разясни, че с внедряването на иновационната технология бургаската топлофикация е отговорила на изискванията на Протокола от Киото, съгласно който всяка държава се задължава да намали вредните емисии в атмосферата.

„Освен за екологията, имаме ангажимент и към информирането на клиентите, че до 2027 година трябва да преминат на дистанционен отчет на топлинната енергия. С монтирането на уреди, позволяващи следене на консумацията от разстояние, ще заплащат единствено реалното си потребление и няма да получават изравнителни сметки.“ каза инж. Христин Илиев.

Летният сезон е най-подходящото време стандартните топломери, разпределители и водомери за топла вода да бъдат подменени със съвременни дистанционни уреди.