ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОПА /в %/

Grigor Lilov 

ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОПА /в %/

.
1. Турция 69
2. Молдова 27.1
3. Естония 19
4. Русия 17.8
5. Беларус 16.8
6. Литва 16,6
7. Украйна 16.4
8. ❗България 14,4
9. Румъния 13,7
10. Латвия 13,2
11. Чехия 13,2
12. Полша 12,4
13. Черна гора 11,2
14. Холандия 11,2
15. Словакия 10,9
16. Сев. Македония 10,5
17. Косово 10,5
18. Босна и Херцеговина 10,2
19. Сърбия 9,6
20. Унгария 9,5
21. Гърция 9,4
22. Хърватия 9,4
23. Белгия 9,3
24. Великобритания 9.0
25. Люксембург 9.0
26. Кипър 8,6
27. Испания 8,3
28. Германия 7,8
29. Словения 7,4
30. Португалия 7,4
31. Ирландия 7,3
32. Австрия 7,2
33. Исландия 7,2
34. Италия 6,6
35. Дания 6,7
36. Швеция 6,4
37. Албания 6,2
38. Финландия 5,6
39. Франция 5,4
40. Норвегия 5,4
41. Малта 5.4
42. Швейцария 2,5
В САЩ е 8.3%, в Канада – 6,8%, в Китай – 2.1%, в Япония – 2.5%