Губим технологичния път-алея към Сарафово заради некадърност и ерозия

Питанията към Кмета са съществена контролна функция на общинските съветници. На последната сесия предложих питанията да са в началото, тъй като винаги ги смачкват в края на заседанията. Мнозинството не ме подкрепи.
Въпреки това, моето питане за пропадащата алея до Сарафово привлече сериозен интерес от медии и институции.
Заслугите обаче са основно на Камарата на архитектите: арх. Костадин Христов, арх Sabin Popov, в чиито предупреждения се вслушах. Дано помогнем за изясняване на случая и вземане на мерки.
От разчепкването на проблема със свлачището и алеята до Сарафово цъфват куп недоизяснени отговорности между общината и държавата, които от години пречат за доброто управление на крайбрежието.
Държавата е хвърлила стотици хиляди левове за брегоукрепване край Сарафово, последният етап е открит с фанфари само преди една година, а сега тази инвестиция потъва в морето заедно с алеята.
Общината, без прехвърлени права и без строително разрешение, асфалтирала технологичния път, за да стане алея: „В имота са положени асфалтова настилка и осветление от община Бургас без необходимото разрешение за строеж и без учредени вещни права в полза на общината”, заяви в своя позиция по проблема онзи ден Областният управител.
Адекватни ли са били тези действия? След като е всеизвестно, че Сарафово е най-интензивно ерозиращата част на българското крайбрежие, какви проучвания са били направени най-напред, питам? Има ли геология, помислил ли е някой за отвеждане на повърхностните води? Вероятно не.
Защото дори обходният път беше оставен без оценка от тогавашния РИОСВ Бургас – не се оцени с колко и как ще се увеличи обемът на повърхностните води и техният натиск върху брега, въздействието върху Атанасовското езеро и т.н.
Ето сега ще се наложи, но след като претърпим сериозни загуби на публични средства.
Към колективната безотговорност сега се прибавя и политическо безвремие на поредния преход между парламенти и правителства, така че новините за технологичния път-алея не са никак добри.
Най-вероятно ще я загубим до края на лятото. Но и това няма да сложи край на ерозията.
Снимки: арх. Костадин Христов