Преди 32 години е приета Декларацията за държавен суверенитет на Украйна

На 16 юли 1990 – преди 32 години е приета Декларацията за държавен суверенитет на Украйна. Въоръжените сили на Украйна винаги защитават този суверенитет, защитават териториалната цялост и цялост на Украйна от руския_окупатор_терорист.
Декларацията признава правото на украинската нация на самоопределение, държавата трябваше да защитава и пази националната държавност на украинците. Територията на Украйна бе обявена за неприкосновена.
На 16 юли 1990 г. Върховната Рада на Украинската ССР с гласовете на 355 депутати, „изпълнявайки волята на украинския народ за изграждане на свободна независима държава“, одобрява Декларацията за държавен суверенитет на Украйна. Това беше първата стъпка към формирането на независима суверенна държава.
В преамбюла на Декларацията се подчертава, че Върховната Рада на СССР провъзгласява суверенитета на Украйна за „суверенитет, независимост, пълнота и неделимост на властта на републиката в рамките на нейната територия, независимост и равнопоставеност във външните отношения“.
Една от основните разпоредби на Декларацията беше предоставянето на гражданство. Беше декларирано, че Украйна има своето гражданство, при което „всички граждани са равни пред закона, независимо от произход, социално и имуществено положение, раса и националност, пол, образование, политически възгледи, религиозни убеждения, пол и възраст. Граждани от всички националности съставляват народа на Украйна.
Декларацията провъзгласява икономическата независимост на Украйна. В документа се подчертава намерението за създаване на банкова, ценообразуваща, финансова, митническа и данъчна системи, за оформяне на държавния бюджет и призна независимостта на републиката при решаването на въпросите за науката, образованието, културното и духовното развитие на украинската нация.
В декларацията се обявява правото на Украйна да осъществява пряко отношения с други държави, да сключва споразумения с тях, да обменя дипломатически, консулски и търговски.
Този документ стана продължение на „парада на суверенитета“, който бележи разпадането на #тоталитарната_престъпна_комунистическа_съветска_империя, каквато беше Съветският съюз.
Това се случи едва година по-късно, когато на 24 август 1991 година Върховната Рада приема Закона за държавната независимост на Украйна, а на 1 декември 1991 година на Всеукраинския референдум над 90% от украинците гласуваха за независима Украйна.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua