Кметът подаде жалба до Административен съд София-град, с която иска отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас

В качеството си на кмет на Община Бургас подадох жалба до Административен съд София-град, с която искам отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас. В нея настоявам решението да бъде обявено за нищожно или незаконосъобразно, тъй като Община Бургас и гражданите на Бургас са персонално засегнати от него.
Цената на водата е увеличена заради бъдещи инвестиции, които обаче дружеството ВиК към настоящия момент не е направило, а в същото време събира средства за тях от крайния потребител.
Общински съвет – Бургас не е одобрявал пределните цени на водата, които дружество ВиК е предложило на КЕВР, като единствено е съгласувал програмата за инвестиции в общините.
Основен аргумент за обжалването е разминаването между съдържанието на решението на КЕВР и това, което е съгласувано от Общинските съвети в Бургаска област.
С решението на КЕВР се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора. Не такова обаче е решението, което са съгласували Общинските съвети.
Новата цена на водата в Бургас е приета за „социално поносима“ от КЕВР, без за това да е отчетена социално-икономическата обстановка в страната и възможността на домакинствата да поемат този разход.
ВиК не е предоставило нужните документи пред КЕВР, които да показват как ще бъдат изпълнени приоритетите в Програмата за инвестиции.
Искането в жалбата до съда е решението да бъде обявено за нищожно, тъй като всички документи, на които се основава са приети от комисия, свикана от председателя на КЕВР – Станислав Тодоров, чийто избор впоследствие е обявен за противоконституционен.
Противоконституцинно избраният председател е свикал и участвал в заседанието на комисията, в което е прието решението за по-високите цени.
Заявлението за по-високите цени не е представено на общините, членове на Асоциацията по ВиК. Тоест, решението е прието без знанието и съгласието на местната власт.
В жалбата настоявам за спиране изпълнението на решението на КЕВР и преразглеждането му.