#Мафията управлява държавата!

Все още ли вярвате, че дървената мафия се вихри в горите без политически и държавен чадър?? Ето Ви и перфектното доказателство: Тука що дойде ОТКАЗ от новия шеф на Агенцията по горите да предостави информация по ЗДОИ за нарушенията, актовете и наложените наказания на 3 от горските фирми, за които през последните месеци разкрихме незаконни сечи на хиляди кубици гора в Копривщица, Ихтиман и Самоков! Защо ли?? Защото с тази информация щяхме да попитаме защо не са отнети лицензите на тези фирми и защо продължават да унищожават безнаказно българските гори!
ОТКАЗЪТ на ИАГ се основава на:
1. изричните откази на 3-те фирми обществото да разбере за какви нарушения са санкционира/не са санкционирани (защо ли ги е страх да разберем истината?!, досещате се нали 😉)
2. аргументът, че нарушенията в горите на 3-те фирми не били от „надделяващ обществен интерес“ 🤣🤣 Нищо, че и Gospodari, и Nova TV, и bTV, и БНТ, ТВ1 и още много медии осветяваха схемите на 3-те фирми в горите, и че наводненията и незаконната сеч са тема №1 последния месец…
3. аргументът, че НЯМА наложени САНКЦИИ с актове и наказателни постановления на 3-те фирми!!!!
И къде е парадоксът!! 👉
1. Многократно печелихме дела с Програма Достъп до Информация/Access to Information Programme срещу откази на РДГ и РИОСВ да предоставят протоколи и актове от проверки!
2. Години наред ИАГ предоставяше достъп и до протоколи и до актовете (вкл. на Вълка) за нарушения в горите!! Дори кметът на Ихтиман предостави всички протоколи и актове! Нещо повече, всички протоколи от проверките в горите по сигнали на граждани в платформата http://app.gorata.bg/map са публични, вкл. за много от установените нарушения на 3-те фирми!! Как изведнъж точно на тези 3-фирми всичко трябва да остане в тайна??? Как да разберем има ли държава в горите или няма, както се опитаха да ни излъжат онзи ден по БНТ?
3. Но отказът реално потвърждава липсата на наказателни постановления и влезли в сила актове по отношение на транспорта на хилядите кубици незаконни сечи от 3-те фирми, което е най-, най-силното доказателство, че чадърът работи безотказно, и всички които го опъват, получават повишение, вместо уволнение!
И още ли вярвате, че ще научите истината за проблемите в горите, и в Карловско и където и да било?! И че изобщо някога ще има справедливост, че виновните ще бъдат уволнявани или наказани, и че горите ни ще бъдат пазени с любовта, с която са създавани и обгрижвани?!