Бургас стана рекордьор по получаване на възнаграждения на своето местно самоуправление.

💯 Бургас стана рекордьор по получаване на възнаграждения на своето местно самоуправление. Новата „заплатена коалиция“ в Общински съвет-Бургас реши, че за 2 часа труд общинските съветници ще получават по 850 лв. Само за сведение – един народен представител в България получава около 100 лв. на час.
👉 В началото на годината се очаква една заплата на министър да бъде около 7000 лв. В нашия случай, кметът на Община Бургас ще получава 50 % или 3 500 лв. от нея, председателят на Общинския съвет ще получава 90 % от нея или 3 150 лв. Всеки един общински съветник ще получава 1700 лв. месечно възнаграждение.
‼️ Въпросът тук е следният – морално ли е общинският бюджет да бъде утежнен с над 600 000 лв. на година, след като в рамките на 3 години не наблюдавам повечето общински съветници да имат приемни дни, да посещават малките населени места? Обикновено това се случва само преди избори. Как смятат да изравнят стандарта на живот в малките населени места? Не е притеснително, че се вдигат заплати, а че не се подобрява инфраструктурата и качеството на живот, защото нямало достатъчно пари в бюджета. Не виждам и никаква активност от страна на общинските съветници по реализирането на каквато и да е политика с известни изключения.
✅ По принцип, в местното самоуправление голяма част от инициативите трябва да идват от политическите партии, които са в Общинския съвет. Днес от 44 точки в дневния ред, имаше 42 точки, внесени от администрацията или управителите на общинските дружества. Смятам, че Общински съвет се е превърнал в орган, чиято работа се изчерпва само с легитимирането на работата на общинската администрация.