ПАРИ, ПАРИ МИ ДАЙ…

1,26 млрд. лв. са приходите от осигурителни вноски за държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите и лицата, заети в сектор “Сигурност” през миналата година. Те са изцяло за сметка на държавния бюджет. Това показва анализ на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Вноски през миналата година държавата е правила за цяла огромна армия от тези служители – 128 981 души.
Средният осигурителен доход за чиновници, полицаи и магистрати е бил 1947,32 лв.
“Осигурителните вноски за държавните служители се дължат върху получените или начислени и неизплатени брутни месечни възнаграждения по служебни правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и са за сметка на държавния бюджет. За държавните служители не се определят минимални осигурителни доходи, както при работниците по трудови правоотношения”, обясняват експертите.
Вноските, платени от държавата за тях, са 26,1% от всички внесени от работодател или възложител.
През 2020 г. постъпленията от тази категория осигурени са били със 179 млн. лв. по-малко.
Общо в хазната са постъпили 8,88 млрд. лв. от осигуровки.