Тази тьoтя няма място на откриването на Народното събрание.

Станислав Христов

Посланик на държава класифицирала България като вражеска, не трябва да присъства на нито едно държавно събитие. Тази тьoтя няма място на откриването на Народното събрание.

карикатура : Христо Комарницки