ГОРСКО ПРАВОСЪДИЕ

„Ако депутатите ни не премахнат всички дупки, вратички и безумия в законите за гората, още дълго време ще броим незаконно отсечените дървета“

Горско правосъдие

И какво?  Какво като ходим по горите и показваме незаконна сеч или законна сеч в комплект с незаконни горски пътища? Какво като показваме на екрана  стотици кадри с отсечени стогодишни дървета? Какво като излъчваме режещия звук на моторните триони?

Какво като показваме и последствията от всичко това – ерозия и свлачища в планината, опустошителни порои и наводнения в равнината? Съсипан живот на хора!

Районният съд в Габрово, който отмени издадените наказателни постановления на частния лесовъд Кристина Васич за издадени превозни билети, защото нарушенията били маловажни и не били извършени виновно. А Районната прокуратура в Габрово отказа да образува Досъдебно производство, защото нямало било извършено престъпление.

Нали всичко продължава отново и отново?! Защото няма наказани! Няма осъдени! И глоби дори няма! Има ли въобще справедливо правосъдие у нас в защита на гората? Или няма?

Ще си отговорите сами, като ви покажем, какво се случи след разследването ни от преди година, за бруталната незаконна сеч на 600 дървета в Габровския Балкан, в защитена територия, във вододайна зона, в частна гора, над село Зелено дърво. Каква работа свършиха по казуса габровските съдилища, прокуратурата, полицията и горските служители? Защитиха ли те своята гора по смисъла на разни закони? Наказаха ли престъпниците?

Не! Напротив! На път е да се случи точно обратното! Този, който брани гората, беше смазан от Административния съд в Габрово.

Какво горско правосъдие ни застигна?

Оказа се, че казусът за незаконната сеч и кметския наместник на село Зелено дърво е стигнал вече до Върховния административен съд /ВАС/. След като е „катастрофирал“ в Административния съд в Габрово.

А разкритата схема е следната:

През декември 2019-та, горски инспектори установяват, че в една частна гора в Габровския Балкан са отсечени 549 броя  дървета – бук, шестил, явор, габър и дъб – немаркирани. Незаконна сеч!

В Районната прокуратура в Габрово е образувано Досъдебно производство за извършено престъпление срещу неизвестен извършител.  Тази частна гора е на 14 наследници. Но се оказва, че един от тях – Стефана Косева от Габрово, била дала пълномощно на Георги Митев – по-известен като Георги Чевермето, „за да извършва всички действия, касаещи снабдяването с документи за сеч на дървен материал“ от съсобствената и частна гора. Стефана сключила договор и с фирма, чийто частен лесовъд е Кристина Васич.

И след разкритата незаконна сеч, Стефана Косева прави многократно опити за получаване на разрешение под формата на горско-стопанска програма, да изнесе и да транспортира повалената дървесина от частната гора. Частният лесовъд Кристина Васич издава и 9 броя превозни билета за транспортиране на общо 44 кубически метра дърва за горене, добити от имота с незаконна сеч.

Но, тръгвайки по дирите на превозните билети, ние установихме, че камионите всъщност трябва да отидат на фалшиви адреси, на които хората в действителност не са получили дървата за огрев.

Проверката на РДГ – Велико Търново потвърди всичко това и сигнализираха Районната прокуратура в Габрово. А ние открихме и нерегламентиран обект в Габрово, на улица „Габровското“ 3, в който постъпва, преработва се или се експедира дървесина.

Горският инспектор Тихомир Георгиев от Габрово твърди, че вече не е мотивиран да работи, след като всички актове за нарушения падат в съда с едни и същи мотиви – или нарушението е маловажно, или незаконната сеч е с неизвестен извършител.

 

И вече 3 години, някой се опитва да изнесе огромното количество дървесина в резултат на незаконната сеч в частната гора.

Но, не успява. Защото кметският наместник на село Зелено дърво – Тодорка Мирчева не издава необходимия документ на частния лесовъд Кристина Васич – т.нар. разрешително за достъп до гората.

И тогава Васич завела дело срещу кметицата. За мълчалив отказ.

И тъй като работодател на Тодорка Мирчева е Община Габрово, общината става и тя страна по делото срещу частния лесовъд.

Тези две страни се изправили през Административния съд в Габрово.

И на 25.02.2022 год., състав на съда, с Председател – съдия Светлозар Рачев излиза със свое Решение.

Според него, кметският наместник Тодорка Мирчева е трябвало да издаде разрешение за достъп. И Съдът обявява за нищожен отказа на кметицата Тодорка Мирчева за издаване на разрешително за достъп до горски територии. И и връща преписката за ново произнасяне. Осъжда Община Габрово да плати 410 лв. разноски по делото.

Но, това Решение на Съда не е съобразено с 5-те  жалби на други съсобственици на частната гора. Те не са съгласни да се отнася дървесината от имота им. И не знаели дори, че някой сече незаконно в тяхната гора.

При това скандално решение на Административния съд в Габрово, особено значимо става решението на ВАС. Община Габрово и Тодорка Мирчева обжалвали решението на Административния съд в Габрово.

И на заседанието на ВАС, прокурорът по делото от Върховната административна прокуратура /ВАП/ – Нели Христозова,  заяви пред Съда, че жалбата е основателна, а решението на Административния съд в Габрово е неправилно и незаконосъобразно.

И прокурорът оповести, че съдът в Габрово дори не е разгледал 5-те жалби на наследници на същата гора. Пренебрегнат бил Законът за собствеността, според който, никой не може да се разпорежда в чужд имот.

В чакане на решението на ВАС, ние отидохме в Габрово. И попитахме всички институции по казуса, как са приложили закона в този скандален случай от самото му начало? И при толкова много доказателства за извършени престъпления!

Според кметския наместник на село Зелено дърво Тодорка Мирчева – моралното дело по казуса отдавна бил спечелено, след всички разкрити факти. Сега оставало да се види, кой ще спечели съдебното дело?

А частният лесовъд Кристина Васич твърди, че била спечелила вече две дела, защото всичките и действия били по закон.

Върховният административе съд скоро ще излезе с окончателно решение по казуса “Зелено дърво”.

Заместник-кметът на Община Габрово – Мария Йозова заяви, че те напълно подкрепят кметския наместник. И били положили много усилия на съвместни срещи с всички институции, дървесината от незаконната сеч да бъде използвана от общината за социални услуги. Но, никой не помогнал това да се случи.

Директорът на Регионалната дирекция по горите във Велико Търново – инж. Николай Николов съобщи, че  съставените актове на частния лесовъд Кристина Васич и наказателните постановления към тях, във връзка с превозните билети на фалшиви адреси, били паднали в Районния съд в Габрово. Мотивите на съда били, че това нарушение било маловажно и че то не било извършено виновно.

Районната прокуратура в Габрово пък била отказала да образува досъдебно производство по случая. Явно там не считат, че има извършено престъпление.

А полицията в Габрово не могла да открие извършителя на незаконната сеч. Горските инспектори пък не знаят, колко отсечени дървета са останали от онези 600-те от незаконната сеч. А и не се чувствали мотивирани да охраняват гората, да пишат актове и постановления, след като винаги Съдът ги отменял.  И Съдът винаги пишел – или било маловажно, или бил неизвестен извършител.

Какъв е резултатът от контролните ви функции по казуса „Зелено дърво“?

Това попитах изпълнителния директор на Агенцията по горите – инж. Стоян Тошев.

Отговорът беше изчерпателен, но…съсипващ:

Четири акта за административно нарушение са съставени на частния лесовъд Кристина Васич. Издадени са наказателни постановления. Три от тях са отменени от Районния съд в Габрово. За четвъртото се чака решение.

Три акта са съставени на собственика на автомобилите, транспортиращи дървесина с последващи билети от ул. „Габровското 3“ до частни имоти. Издадени са и наказателни постановления. Едното е влязло в сила, но останалите не са връчени.

Четири акта за нарушения са съставени на фирмата „Цвети стилл“. Издадени са и наказателни постановления. И четирите не са получени.

Пет акта за административно нарушение са съставени и на шофьора на товарен автомобил – Емил Миланов. И 5-те постановления не са получени.

Дори не могат да намерят шофьора, за да му връчат актовете за нарушения! За какво ни е тогава законът?

А тези дни, директорът на РДГ – Велико Търново – инж. Николов ми съобщи, че отново били хванали едни хора с бъгита да изнасят същите дървета от същата гора. Това станало още на следващия ден, след като сме си тръгнали. И полицията пристигнала на място. И дори образували ново Досъдебно производство. И вече работели усърдно.

Да се радваме ли, че горските отново са хванали бъгита с дървета?

Да се радваме ли, че били образували отново Досъдебно производство и че този път в Областната дирекция на МВР в Габрово работели здраво? Не като миналия път.

Аз съм сигурна само в едно:

Ако депутатите ни не седнат на банките в Парламента, за да променят законите, свързани с гората,  и да премахнат всички дупки, вратички и безумия в тях, още много дълго време ще броим незаконно отсечените дървета. И ще си носим последиците.

А там, някъде в тъмното, зад дърветата, в сивата зона, ще ни се подхилква дървената мафия. И ще тържествува.

За кой ли път?