#КопринковГейт — грабеж и корупция за милиони. (документи)

#КопринковГейт — грабеж и корупция за милиони. (документи)
През юни 2022 г. БОЕЦ получихме сигнал и информация за подготвяна продажба от областния управител на София на имот частна държавна собственост на многократно занижена цена, като в резултат щетата за държавата би била в размер на над два милиона лева. Веднага след това редовното правителство бе свалено и последваха множество уволнения, като по наша информация служители от областната администрация на София са уволнени или принудени да напуснат от новия областен управител Митко Михайлов, защото са отказали да подпишат документите за продажбата на въпросния имот. Разполагаме и с информация, че натиск върху бившия областен управител Иван Кючуков за реализиране на продажбата на въпросния имот е бил оказван от Николай Копринков — секретар по вътрешните политики на президента Румен Радев. Кючуков е отказал да изпълни “поръчението“ на Копринков, но след като е сменен, сделката е финализирана с подписа на Михайлов.
Става дума за следното: на 14.09.2021 г. от Елена Стоилова и Светослав Калемджиев е внесена молба до областния управител на област София — г-н Митко Михайлов — за закупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.802.626, находящ се на адрес: София, район “Изгрев“, бул. “Драган Цанков“ №25А, който имот е частна държавна собственост на НКЖИ. Основанието за молбата е Чл. 44, ал3 от ЗДС и Чл. 84 от ППЗДС. Имотът в размер на 699 кв.м е в един от най-скъпите райони и квартали на София, а молителите притежават стара сграда — кантон от 40 кв.м, построен от държавата с указ на същия терен, и на това основание искат да закупят целия имот. Сградата — бивш Кантон №2 — е построена през 1943 г., като строителството е извършено на основание “Закон за постройка на Софийската околовръстна железница“, утвърден с Указ от 13.03.2015 г. на Цар Фердинанд.
Молителите са представили документи, издадени от Столична община, за законност на строежа и за неделимост на имота, които БОЕЦ считаме че трябва да бъде проверено дали са издадени законосъобразно. След това, на 19.10.2021 г. Митко Михайлов изпраща писмо до НКЖИ — Красимир Памукчийски — генерален директор за представяне на разрешение на министъра на транспорта и съгласие на УС на НКЖИ за продажба на имота без търг при цена, определена от независим оценител. Прави впечатление, че в документите, с които разполагаме, е наличен АКТ за частна държавна собственост на въпросния имот с подписа на Митко Михайлов, който е от дата 04.08.2022 г. — ПРЕДИ да бъде внесена молбата за закупуване на имота. Това затвърждава съмненията ни за корупционна схема.
Откриваме в преписката и документ — Удостоверение от “ГЕОКАД“ за премахната сграда в същия имот, отново с дата 07.09.2021 г., която също е преди датата на подадената молба за закупуване на имота. Изводът е, че областният управител е предприел действия по подготовка за продажба или някакви други действия с този имот ПРЕДИ собствениците на сградата в него да внесат своята молба да го закупят. Впечатлението е , че Михайлов е подготвял тази продажба предварително.
След изпратеното до НКЖИ писмо от Митко Михайлов на 19.10.2021 г., в продължение на почти една година нямаме данни да е имало движение по този казус. Междувременно Митко Михайлов е освободен и на негово място на 19.01.2022 г. за Областен управител на област София е назначен Иван Кючуков. БОЕЦ се свързахме с г-н Кючуков и той потвърди пред нас, че е запознат с тази продажба и че той е спрял процедурата, защото по неговите думи “тази продажба е за затвора“. Счита, че не е в интерес на държавата и че цената е занижена многократно. След предприетите от него действия по спиране на процедурата му е упражнен натиск, като през трето лице му е предадено от името на Копринков, че трябва да подпише за тази продажба, защото към нея имат интерес много важни хора. Кючуков отказва, и това се потвърждава от липсата на движение по сделката. През юни 2022 г. Иван Кючуков е освободен, а на 04.08.2022 г. на поста Областен управител на София е назначен отново Митко Михайлов. Веднага след това — през август 2022 г. — процедурите за продажба на имота са подновени с голяма бързина и няколко седмици по-късно продажбата е реализирана. В хода на процедурата НКЖИ възлагат на фирма “Хемус консулт” ЕАД да направи пазарна оценка на имота. Такава е изготвена и е на стойност 411 120 лв. с ДДС. Според БОЕЦ реалната стойност на имота, като се вземе предвид неговото местонахождение и включеното право на строеж, е над два милиона лева. От извършена от БОЕЦ проверка в службата по вписвания се вижда, че продажбата е вписана на 17.10.2022 г. и е на стойност 308 340 лв., което е дори с над 100 000 лв. под оценката на наетия от НКЖИ оценител. Според нас това е необяснимо и е пореден признак за порочността на тази имотна продажба от страна на Митко Михайлов като областен управител на София. В писмо за продажбата, изпратено от НКЖИ до областния управител Митко Михайлов на 27.09.2022 г., което прилагаме, изрично е посочена цената от направената оценка, на която да бъде продаден имота, но въпреки това имотът е продаден с над 100 000 лв. по-ниска цена. БОЕЦ прилагаме актуална справка за пазарните цени на имотите в същия квартал, като от нея е видно, че минималната цена е над 2000 лв. на кв.м, или за въпросният имот е над 1 400 000 лв. без включено право на строеж, възможно РЗП и т.н., които “екстри“ имотът притежава. Реалната цена на имота според нас е над 2 100 000 лв., а е продаден за 308 340 лв., като според нас държавата е ощетена с между 1 500 000 и 2 000 000 лв. При реална цена над 2000 лв. на кв.м имотът е продаден на цена под 220 лв. на кв.м — десет пъти занижена цена.
След като започнахме нашата гражданска проверка по случая, представители на БОЕЦ на 25.10.2022 г. отидохме на адреса и заснехме имота. Веднага след това Георги Георгиев — Председател на БОЕЦ — получи заплаха от неизвестно лице: “Спри да ровиш по онзи имот. ДАНС са предали преписката в прокуратурата, Сарафов е покрил всичко, нищо няма да постигнеш, а близките ти ще те погребат в затворен ковчег!”.
По информация на БОЕЦ, Пламен Тончев — Председател на ДАНС — е бил сезиран за казуса, но не ни е известно какви действия е предприел.
Разполагаме и с информация, че след като Иван Кючуков е бил освободен като областен управител, също е бил заплашен, като източник на заплахата е бил Николай Копринков, който го е “предупредил“ да не се занимава повече с този случай, защото ще си има проблеми.
Считаме, че е на лице класическа корупционна схема, при която един държавен актив е продаден на многократно занижена цена, с което държавата е ощетена с милиони, а разликата е потънала в джобовете на частни лица и държавни служители. Това е така нареченият “Модел ГЕРБ“ — модел на ограбване и източване на държавата, като в случая има надграждане с участието в схемата на назначен от служебното правителство областен управител и на президенството чрез Николай Копринков — секретар по вътрешната политика на президента Румен Радев.
В петък в 10:00 ч. БОЕЦ ще отидем и в Парламента, като се надяваме от ПП и ДБ да проявяват интерес към тази корупционна схема, да се срещнем с техни депутати, да им предадем сигнала и документите, и да се ангажират в рамките на техните възможности за обективно разследване от страна на институциите.
Битката продължава! Благодарим на всички наши съмишленици и дарители!