Последният човек, последният човек върви към нас. Без пол. Без Библия. Без знаме.

Последният човек, последният човек върви към нас. Без пол.
Без Библия. Без знаме. Той няма име. Няма глас. И памет. Последният човек не иска власт. Последният човек не иска власт. Не се усмихва. Нито ни се сърди. Не чувства страх. И студ. И няма гъдел. Последният човек върви към нас. Последният човек върви към нас. Върви човек, а виждаш – гола кукла. Върви без срам. Върви – и си пиука. Последният човек не иска власт. Последният човек не иска власт. Последният е първи между равни. Последният човек е тук отдавна. Последният е първи между нас. Последният е първи между нас. Човек без род. Без детство. И без майка. Върви сред нас. Безчувствен като тайна. Последният човек не иска власт. Последният човек не иска власт. Яде орехи, мед и дъвчи лапад. А рожбата, която е налапал, е времето, което беше в нас…