Продължава серията от наднормено замърсяване на въздуха с ФПЧ в Бургас

Близо седмица продължава наднорменото замърсяване на въздуха с ФПЧ в Бургас.

Данните, които публикувахме в „Авантаж“ в няколко поредни публикации показват факти за това замърсяване от 6 ноември до 11 ноември включително като този факт не заинтересува нито не иницира някаква реакция в отговорните длъжностни лица – кмет, ресорен зам.-кмет или в РИОСВ-Бургас …

Припомняме тези данни :

6 ноември до 8 ноември 2022 г.

8 ноември – 10 ноември 2022 г.

11 ноември 2022 г.

Само 34 часа замърсяването с ФПЧ е било в определените норми от общо 120 часа в дните от 6-11 ноември 2022 г., но на кого от отговорните длъжностни лица като Димитър Николов-кмет на Община Бургас му пука и кой може да му потърси отговорност ?!!

Ако не си спомняте обещанията на кмета Димитър Николов от последния му мандат започнал през 2019 г. може да си припомните …

Авантаж