СЪДЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ОТХВЪРЛИ ИСК ЗА КЛЕВЕТА СРЕЩУ БИВОЛЪ ОТ ШВЕДСКИ СТУДЕНТ

Съдът окончателно отхвърли иск за клевета срещу Биволъ от шведски студент

Съдебен иск за клевета срешу Биволъ от шведския гражданин Зияд Тарек Ахмад е окончателно отхвърлен от Върховния касационен съд с Определение от 14 ноември 2022 г. Решението е подробно мотивирано и създава съдебна практика, която може да е от полза и на други журналисти, преследвани по съдебен ред заради работата си.

Публикацията на Биволъ с автор Атанас Чобанов, заради която е образувано делото,  е разследване за група от шведски граждани, които учат у нас медицина, но имат съмнително минало и слаби оценки за средно образование. Те са записвани за студенти срещу солидни суми по схема, която Специализираната прокуратура разкри през януари 2018 г. и дори я обяви за заплаха за националната сигурност.

Студентите със шведско гражданство Шахаб Шагдадзаей (Shahab Shahdadzaei), Джамал Балучи (Jamal Baluchi), Ахмад Шахим Хома (Ahmed Shahim Homa), Блерта Авдиу (Blerta Avdiu), Башким Музаки (Bashkim Muzaqi), Илир Музаки (Ilir Muzaqi), Даниел Даштипур (Daniel Dashtipour), Зияд Тарек Ахмад (Ziyad Taregh Ahmad), Бастрет Зергова (Bastret Zegrova) и Аднан Марван Абдула Аднан (Adnan Marwan Abdullah Adnan) са се обучавали за лекари, зъболекари и фармацевти в Медицински университет София – установи разследването. Платеното обучение на английски език там струва 8000 евро на година.

Шведи с криминално минало учат медицина у нас без дипломи

Всички те (с изключение на Зияд Тарек Ахмад) са от неголемия шведски град Бурос (Borås), където са завършили някак средно образование с нисък успех, който няма как да ги квалифицира да учат медицина. Младите шведи гравитират в криминални среди и част от тях са оставили по-малко или повече сериозен отпечатък в шведските криминални хроники и съдебни досиета. В групата има лица разследвани и съдени за притежаване на наркотици, сбивания, кражби, финансови измами и дори за убийства.

Конкретно Зияд Тарек Ахмад не е с нисък успех, но срещу него е имало разследване за убийство през 2015 г., за което той не е обвинен. Осъждане е обаче на един месец затвор за кражба на кола и глоба върху доходи, за които не може да докаже, че са законни.

Съдът приема за установено, че “за тези твърдения са представени писмени доказателства, от които може да се направи категоричен извод за истинността им.”

Важна е следната констатация на съдиите Пламен Стоев, Здравка Първанова и Розинела Янчева: “Тези факти са опозоряващи, но те са проверени от автора на статията, преди да бъдат разпространени. Следователно са спазени добрите журналистически практики – ползвани са източници от български правоохранителни органи, от шведски журналисти и от публични регистри в Ш.”

Делото на Зияд Тарек Ахмад е поредното обвинение за клевета срещу Биволъ, което пада в съда именно защото в работата ни спазваме най-добрите журналистически практики, разследванията ни се базират на солидни  доказателства и са от голямо значение за обществения интерес.