УРОЦИТЕ НА ИСТОРИЯТА И ПОСЛАНИЯТА КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА-ВОДЕЩА ТЕМА НА МЕЖДУНАРОДЕН ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ В БРЮКСЕЛ

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“

С дейността си да провокира младите хора чрез литературата и творчеството да опазват паметта на спасителите на българските евреи Център „Алеф” активно се включи в темата за изграждане на мрежа от млади европейски посланици за опазване паметта на Холокоста.
В рамките на форума бе дискутирана и темата за борбата срещу онлайн антисемитизма. Присъстващите се обединиха около идеята, че всичко започва с думи. Силата на езика на омразата, с който социалните мрежи изобилстват и който днес се приема за даденост, лесно утре може да се превърне във физическа агресия. Затова усилията на Европейската комисия и на всички организации, участващи в този форум, са насочени с начините за справяне с модерните предизвикателства на нашето съвремие.Специално внимание бе обърнато и на опазването на еврейска култура и материално наследство в европейските страни.На форума присъстваха близо 200 представители на най-големите еврейски и нееврейски организации от Европа, чиято дейност е свързана с опазването на човешките права и противодействие на расизма, ксенофобията и антисемитизма: представители на Европейската комисия, Европейски еврейски конгрес, на академични институти като университета в Кеймбридж, Фондация Ротшилд, Музей POLIN, Унгарския еврейски музей, Белгийски еврейски музей, Естонски еврейски музей, фондация „Аушвиц, Център за изследване на еврейската история в Румъния, Къщата на Ане Франк, представители на еврейски организации от Гърция, Чехия, Литва, Португалия, Австрия, Германия и други европейски страни.
*На снимка 1: Зузана Радвик /вляво/ – вицепрезидент на полския форум „Диалог”, Лена Рубенфелд /вдясно/ – председател на Festiv ALT