Хората в Царево се събудиха и показаха, че няма връщане назад.

Емил Пейчев

За около десетина дни 1032 души поставиха без страх своето име и подпис в подписката срещу изграждането на инсталация за обработка на отпадъци на входа на града

Приятели,
Хората в Царево се събудиха и показаха, че няма връщане назад.
За около десетина дни 1032 души поставиха без страх своето име и подпис в подписката срещу изграждането на инсталация за обработка на отпадъци на входа на града.
Въпреки че отлично знаят кой всесилен инвеститор стои зад това инвестиционно намерение.
Много ли са или са малко толкова хора?
Ако питате мен, много са.
Гордея се с моите съграждани.
Те показаха, че когато се обединим около една обща кауза в името на нашия град, никой не може да ни спре.
Днес входирах подписката с изразената позиция на тези 1032 души в РИОСВ Бургас.
Нека всички знаят, че в Царево свободните хора сме много.
И ако продължавате да се питате малко или много са 1032 души, представете си ги на площада близо до общината.
Един човек може да бъде уплашен и принуден да замълчи, десетина души могат да се огънат под натиск, но хиляда души са такава сила, че всички трябва да се съобразяват с нея.
В Царево нещо се променя пред очите на всички и хората, които не се страхуват стават все повече.
Усещате ли го…
Искате ли да бъдете част от тази промяна?