БДЖ в Бургас ще възкръсне с проекта „Sea2Sea“

Гръцко-българският трансграничен проект „Sea2Sea“предвижда изграждането на европейски железопътен коридор, който да свързва пристанищата Солун, Кавала и Александруполис с пристанищата на Черно море в Бургас и Варна и Дунав при Русе .

Според проучвания се очаква, че след като започне да функционира, проектът ще привлече част от трафика на стоки през Босфора, който възлиза на 650 милиона контейнера годишно.

Този алтернативен сухопътен мост към черноморските и дунавските пристанища ще осигурява по-устойчиво и по-малко рисково решение за веригата за доставки на стоки. Заобикаляйки Босфора, ще се постигне и значително спестяване на време за товари и пътници, отбелязват гръцките медии и по-специално Гръцката телеграфна агенция и изданието „Катимерини“.

Според „Катимерини“ Гърция и България си сътрудничат тясно за осъществяването на този важен проект. Понастоящем „Sea2Sea“ е в подготвителна фаза за създаването на съвместно дружество между Гърция и България, което да управлява проекта, като същевременно са започнати и процедурите за включването му във финансовия механизъм на Евросъюза Connecting Europe Facility, както и други финансови инструменти, съобщава БНР.